Bunkier przy Filharmonii – co się z nim stanie?

Radni, Przemysław Słowik i Patryk Jaskulski, wystosowali do Prezydenta Szczecina interpelację w sprawie schronu przy szczecińskiej Filharmonii. Jest odpowiedź Miasta w tej sprawie.

O co chodzi? Otóż działka, na której znajduje się schron ma zostać wystawiona na sprzedaż. Radni uważają, że w obliczu wojny, która toczy się za wschodnią granicą jej sprzedaż traci zasadność, zwłaszcza, że bunkier jest w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo radni zapytali o zagospodarowanie terenu na ogród połączony z letnią sceną Filharmonii, zgodnie z koncepcją sprzed lat.

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Odpowiedź Miasta

W odpowiedzi na interpelację, Zastępca Prezydenta Anna Szotkowska poinformowała, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasta Park Żeromskiego” dopuszcza się rozbiórkę schronu. Obiekt dotychczas planowany był do wykorzystania przez organy administracji publicznej jako zapasowe stanowisko kierowania w wypadku działań wojennych. Jednak specyficzna budowa schronu spowodowała, że instytucje zrezygnowały z jej użytkowania. Wąskie, kręte korytarze i pojedyncze małe pomieszczenia ograniczają czy wręcz uniemożliwiają wykorzystanie bunkra również dla ukrywających się mieszkańców.

W uchwale podjętej 7 września 2021 roku Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości, natomiast potencjalna sprzedaż obejmuje tylko część terenu – zatem odnosząc się do pytania o zagospodarowanie terenu pod ogród, większa część działki została pozostawiano w zasobach Miasta do wykorzystania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania, czyli zieleń urządzoną (również na usługi związane z kulturą, gastronomią  i rekreacją).

 

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE:

Petycja przeciwko sprzedaży schronu przy ulicy Starzyńskiego

Jakie są plany wobec zielonego terenu przy Filharmonii?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl