Budżet miasta 2019 został przyjęty. Co zdecydowano?

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęto budżet na 2019 rok. Jedne z najważniejszych podjętych uchwał to powołanie Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie oraz przyjęcie bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta wynoszą 2 521 063 918 zł, wydatki 3 126 208 021 zł, a deficyt 446 820 714 zł. Radni opowiedzieli się także za powołaniem Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Nowa spółka w ramach zastępstwa inwestorskiego będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji w Szczecinie.

Zobacz także: Miasto chce utworzyć spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Podczas dzisiejszej sesji podjęto również uchwałę dot. ustalenia bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, ustalona została bonifikata w wysokości 60%.

Zobacz także: W Szczecinie wykup gruntu na własność z 60-procentową bonifikatą?

Kolejną decyzją radnych przyjęto uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”.

Zobacz także: Powstanie trasa rowerowa ze Starego Czarnowa do Szczecina

Radni podjęli również decyzję w sprawie zwiększenia środków finansowych na budowę stadionu miejskiego. Ich decyzją miasto na realizację zadania przeznaczy ponad 80 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano.

Zobacz także: Będą dodatkowe środki na Stadion Miejski w Szczecinie? Zdecyduje Rada Miasta

Podczas sesji odbyła się również uroczystość nadania Pani Justynie Markitoń honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za 2018 rok.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl