Boisko przy SP 68 bez światła do 2024!

W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 68 zostało wykonane boisko do gry w piłkę nożną. Autorzy opracowując projekt SBO byli przekonani, że cztery latarnie w obrębie boiska są w pełni sprawne. Nie zostały jednak sprawdzone ani na etapie projektu, ani budowy obiektu. Okazało się, że działa tylko jedna latarnia.

Andrzej Radziwinowicz, jeden z pomysłodawców projektu, wspólnie z Adamem Lau wystosowali w tej sprawie pismo do Urzędu. Jednakże, jak określił to radny Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, trafili na ścianę. Poprosili zatem o interwencję radnego miasta Przemysława Słowika, który interpelował do Prezydenta Miasta. Odpowiedź zaskoczyła radnych.

Odpowiedź Miasta

Odpowiedzi na interpelację Przemysława Słowika udzielił Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska. Wynika z niej, że remont oświetlenia znajduje się w potrzebach inwestycyjnych programu „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” i jest zaplanowany do wykonania na rok 2024.

Jak zauważył Andrzej Radziwinowicz: (…) nikt nie zna technicznego powodu niedziałania lamp. W naszej opinii należy wysłać specjalistę elektryka w celu diagnozy problemu bo może chodzi o przepalone żarówki lub inny równie błahy problem. Czy z tym trzeba czekać 2 lata?

Dlatego radni skierowali petycję do wiceprezydenta Soski, w której wnioskują o jak najszybsze zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl