„Biurokratyczny bieg przez płotki?”

Szczecin

Tak piszą przedsiębiorcy, którzy składali dzisiaj wnioski o wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego.

Program został zaplanowany jako wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców z regionu, których najbardziej dotknęła pandemia koronawirusa. Nabór do projektu zaplanowany został w formule „kto pierwszy, ten lepszy”. To oznacza, że o przyznaniu grantu decyduje kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie wniosków.  Nabór wniosków wystartował o 8:30 i po 11 minutach okienko się zamknęło.

Jak podał WUP nabór wniosków o udzielenie grantów został zamknięty, po osiągnięciu 130% kwoty przeznaczonej na udzielenie grantów. Wpłynęło 2007 wniosków na łączną kwotę 64 182 149,07 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu…

Opublikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Spodziewaliśmy się, że nabór zakończy się bardzo szybko, gdyż zainteresowanie konkursem było duże. Nie jestem zwolennikiem zasady grantów w formule „kto pierwszy, ten lepszy”, ponieważ  pomoc nie zawsze trafi do tych, których kryzys dotknął najmocniej. Ale takie były reguły konkursu opracowane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dla wszystkich regionów, które zadeklarowały udział w tej firmie wsparcia. Cieszę się, że mogliśmy po raz kolejny pomoc przedsiębiorcom i zachęcam do obserwowania informacji o kolejnych konkursach na inwestycje i odtwarzanie miejsc pracy po COVID-19 – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przedsiębiorcy skarżą się na krótki czas na wypełnienie wniosku i błędy systemu. Komentują, że choć trenowali na uruchomionym wcześniej systemie testowym, mieli przygotowane dane i tak nie zdążyli wypełnić wniosku na czas.

Jeżeli  wniosek został złożony zgodnie z procedurami, a nie został zakwalifikowany do dofinansowania, można się od takiej decyzji odwołać. Może to dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Informacje nt. procedury odwoławczej znajdują się na stronie WUP.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl