Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

13:39

Program adresowany jest do osób powyżej 65 r.ż. zameldowanych w Szczecinie. Czas trwania: od 05.09. do wyczerpania szczepionek.

Termin realizacji zadania od 05.09.2015r. do wyczerpania szczepionek. Przed wykonaniem szczepienia, każdy uczestnik programu będzie miał wykonane badanie lekarskie kwalifikujące go do zabiegu.

Program zdrowotny skierowany jest dla mieszkańców (5 359 osób) powyżej 65 roku życia (tj.: urodzeni do końca 1951 roku) zameldowanych w Szczecinie. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania to 149 996,00 zł brutto. Zaplanowano zaszczepienie 5 357 osób w ramach programu.

Program pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” w całości finansowany jest ze środków Miasta Szczecin.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do rejestracji ogólnej z dowodem osobistym.

Szczepienia realizowane będą w 21 przychodniach na terenie Miasta Szczecina.

Lista przychodni znajduje się w załączniku poniżej:

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w 2016 roku

Źródło: Urząd Miasta Szczecin