Bezpłatna pomoc prawna. Jak i gdzie mogą z niej korzystać mieszkańcy Szczecina, Stargardu i Polic?

Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, radców prawnych i doradców podatkowych. O tym kto, gdzie i w jaki sposób może skorzystać z prawnej porady na terenie Szczecina, Stargardu i Polic w dalszej części artykułu.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelstwo przysługuje osobie uprawnionej, która – w świetle ustawy – nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniła w przeciągu ostatniego roku innych osób.

Osoba taka, jeszcze przed uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z odpłatną pomocą prawną. Dodatkowo, osoba korzystająca z bezpłatnej usługi prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia owe składa się osobie, która udziela prawnego wsparcia.

Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o jej przywilejach, ale i obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu  pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • nieodpłatna mediacja,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
  radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Oprócz tego w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji, w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wchodzi również nieodpłatna mediacja.

Bezpłatna pomoc prawna – Szczecin

W Szczecinie od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Znajdują się one w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (wejście od ul. św. Jacka Odrowąża) oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

Aby skorzystać z porady prawnej bądź z porady obywatelskiej należy umówić się na wizytę pod numerem tel. 91 42 45 000. Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Jednakże, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce bezpośrednie formy pomocy bezpłatnej pomocy prawnej są zawieszone do odwołania. Ze strony Urzędu Miasta Szczecin można pobrać wniosek o nieodpłatną pomoc prawną, który już wypełniony można wysłać na adres: mrk@um.szczecin.pl. W tytule wiadomości osoba ubiegająca się o pomoc powinna wpisać: „Nieodpłatna pomoc prawna – XX), gdzie XX stanowią inicjały imienia i nazwiska wnioskującego.

Dopuszczalne jest również własnoręczne wypełnienie wniosku i wysłanie na adres:
Urząd Miasta Szczecin, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Bezpłatna pomoc prawna – Stargard

Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 punktów z czego w trzech punktach świadczona jest  nieodpłatna pomoc prawna oraz  w dwóch nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty obsługiwane są,  w zależności od świadczonej pomocy, przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką, radców prawnych z ramienia organizacji pozarządowej, doradców obywatelskich  oraz mediatorów.

Na terenie Stargardu osoby uprawnione do bezpłatnej pomocy prawnej obsługują:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie, Os. Zachód B15a, 73-110 Stargard
 2. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard

Pełna wykaz punktów na stronie starostwa.

Obecnie jednak, w związku z panującą pandemią, pomoc świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub telefonicznie. Jednakże z powodu ograniczeń czasowych preferowaną formą kontaktu jest poczta elektroniczna – w związku z tym Starostwo Powiatowe prosi o wysyłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku i wpisywanie w tytule wiadomości „nieodpłatna pomoc prawna” wraz z inicjałami imienia i nazwiska na adres:
stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

Bezpłatna pomoc prawna – Police

Na terenie Powiatu Polickiego od 1 stycznia 2020 r. osoby uprawnione mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji. Porady udzielane są w wyznaczonych specjalnie do tego celu punktach:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Piaskowa 97, 72-010 Police
 2. Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Wszelkie szczegółowe informacje na temat funkcjonowania poszczególnych punktów dostępne są na stronie starostwa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl