Będzie remont uszkodzonych elementów na Wyspie Grodzkiej

09:35

Wdrożenie programu naprawczego, monitoring wyspy oraz wystosowanie roszczeń wobec wykonawcy i projektanta. To działania, które podejmie Miasto Szczecin w związku z wynikami ekspertyzy technicznej dotyczącej Wyspy Grodzkiej.

Miasto od początku procesu inwestycyjnego miało świadomość, że budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej jest realizowana w trudnym terenie. Wskazywały na to przeprowadzane badania i opinie, przy czym żadna z nich nie precyzowała wprost, że inwestycji nie można tam realizować. Stąd też pomimo początkowo innych planów, podjęto decyzję aby budynki posadowić na palach, po to aby należycie je zabezpieczyć. Zastosowano również warstwę konsolidującą. Osiadanie wyspy było stale monitorowane i wydawało się, że proces jeśli się nie zatrzymał to przynajmniej znacznie spowolnił.

Przedstawiciele Miasta wielokrotnie wizytowali wyspę i na bieżąco przyglądali się zachodzącym zjawiskom. Jednak po licznych niedociągnięciach oraz braku ustalenia odpowiedzialności kto ponosi winę za zaistniałe usterki, Miasto uznało, że konieczne jest wykonanie ekspertyzy technicznej. Jej głównym celem było wskazanie, jakie konkretne procesy wpłynęły na pojawienie się usterek oraz jakie działania należy podjąć, aby zabezpieczyć infrastrukturę na wyspie przed wystąpieniem kolejnych.

port_jachtowy_uszkodzona_porecz

Priorytetem na chwilę obecną jest jak najszybsze zabezpieczenie uszkodzonych elementów i dokonanie niezbędnych napraw jeszcze przed okresem letnim. Zgodnie z zaakceptowanym wykazem prac w I etapie wykonane zostaną:

  • naprawy nawierzchni granitowej od kładki pieszo – jezdnej do trzeciej lampy oświetleniowej;
  • naprawy nawierzchni rampy zjazdowej z kładki pieszo – jezdnej
  • naprawy barieroporęczy na zjeździe.

Szacunkowy koszt prac w I etapie to 148 000 zł brutto.

II etap prac będzie obejmował naprawę nawierzchni granitowej od trzeciej lampy oświetleniowej do końca wykonanej nawierzchni. Koszt szacunkowy to 98 000 zł brutto.

Zgodnie z zaleceniami Wyspa będzie również monitorowana. Jednocześnie podjęte zostaną niezbędne kroki w celu wystosowania roszczeń zarówno do wykonawcy, jak i projektanta.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin