Będzie konkurs na dyrektora Willi Lentza w Szczecinie

Niezrzeszona radna Edyta Łongiewska-Wijas skierowała do prezydenta Szczecina interpelację, w której apeluje o wyłonienie dyrektora Willi Lentza w drodze konkursu. Miasto odniosło się już do tej propozycji.

Pięknie wyremontowana zabytkowa willa od 1 października br. zostanie samodzielną instytucją kultury. Decyzja zapadła podczas sesji Rady Miasta Szczecin, która odbyła się pod koniec lipca br. To właśnie podczas obrad nad uchwałą w tej sprawie Edyta Łongiewska-Wijas po raz pierwszy poruszyła temat trybu wyboru przyszłego dyrektora Willi Lentza.

24 sierpnia br. niezrzeszona radna skierowała do Piotra Krzystka interpelację, w której proponuje, by nowy dyrektor instytucji został wyłoniony w drodze konkursu a nie w trybie powierzenia. Jej zdaniem Willa Lentza „może być wyznacznikiem ambicji kulturalnych Szczecina, stymulować wymianę myśli i koncepcji, koncentrować kapitał intelektualny ludzi nauki i sztuki”. Dyrektorem placówki nie może więc być „ktoś delegowany na mocy jedynie urzędniczych rozgrywek”, bo taka osoba nie będzie partnerem dla twórców i badaczy.

„Uczciwie, transparentnie przeprowadzony konkurs, odpowiednio nagłośniony, daje szansę na wyłonienie dobrego kierownictwa instytucji. […] Liczę, że Pan Prezydent stanie po stronie merytoryki i transparentności, a nie koteryjnych układów” – zakończyła Edyta Łongiewska-Wijas.

Miasto potwierdza: będzie konkurs na dyrektora Willi Lentza

Odpowiedzi na interpelację radnej udzielił sekretarz miasta Ryszard Słoka, który poinformował, że dyrektor Willi Lentza zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Przypomniał też, że w styczniu tego roku prezydent Szczecina powołał Radę Programową Willi Lentza, którą tworzą przedstawiciele różnych środowisk artystycznych. To właśnie ten organ doradczy  i opiniodawczy będzie miał wpływ na warunki planowanego konkursu.

„Prezydent Miasta Szczecin podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Willa Lentza. W celu zapewnienia transparentności procedury wyboru, jak również w trosce o zapewnienie najwyższych kompetencji przyszłego dyrektora samorządowej instytucji kultury, warunki konkursu zostaną uzgodnione w porozumieniu z Radą Programową Willi Lentza” – czytamy w odpowiedzi Ryszarda Słoki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl