Będą zmiany w parkowaniu

Nie będzie ograniczeń w parkowaniu dla firm, które płacą abonamenty. Planowane jest również wydłużenie czasu płatnego parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miast. PPN Trasa Zamkowa będzie dostępny dla osób, które mają Karty Stare Miasto. Trzy projekty uchwał o płatnym parkowaniu znalazły się w programie sesji Rady Miasta Szczecina na 22 marca 2022 roku.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Najważniejsza zmiana odnosi się do abonamentów miesięcznych dla osób prawnych (firm) i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Aktualnie te podmioty mogą wykupić abonament miesięczny na jeden pojazd. To ograniczenie zostanie zniesione. Firmy i instytucje w Szczecinie będą mogły kupować abonament miesięczny na dowolną liczbę samochodów.

Z podstrefy A do podstrefy B zostaną przeniesione ulice Unisławy (od Wielkopolskiej do Felczaka) oraz Narutowicza (od al. Piastów do Potulickiej). Do podstrefy B zostaną włączone ulice Legionów Dąbrowskiego (od Alei Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) oraz Swarożyca (od Parkowej do ul. Szarotki).

Uzasadnienie zmian

Uzasadnienie projektu zmian w SPP, brzmi: Proponowane zmiany (…) są odpowiedzią na głosy mieszkańców i przedsiębiorców korzystających ze strefy płatnego parkowania w Szczecinie.

Nowela uchwały o SZSM została poparta również głosami mieszkańców oraz Rady Osiedla Stare Miasto.

Szczegółowe zmiany

Zmianie ulegną godziny poboru opłat za postój w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Parkowanie będzie płatne od 8.00 do 22.00 przez wszystkie dni tygodnia. Obecnie parkowanie jest płatne od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Zmiana wprowadza do obszaru abonamentowego SZSM ulice Panieńską, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej (pomiędzy Grodzką i Panieńską). Mieszkańcy obszaru abonamentowego SZSM mają prawo do zakupu Karty Stare Miasto w cenie 180 zł/6 miesięcy, 360 zł/rok. Daje ona możliwość parkowania w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Trzecia zmiana dotyczy płatnych parkingów niestrzeżonych i Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Zwalnia posiadaczy Karty Stare Miasto z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.

Zgodnie z tą poprawką § 4 ust. 1 Regulaminu SZSM otrzymuje brzmienie:

  1. Mieszkaniec, zamieszkały pod jednym z adresów w obszarze abonamentowania, wskazanym w Załączniku Nr 2 do uchwały, będący równocześnie właścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, lub dysponujący tym pojazdem na podstawie umowy kredytu, leasingu, najmu długoterminowego, bądź na podstawie innego tytułu prawnego, może nabyć nie więcej niż jedną kartę Stare Miasto, zgodnie z zasadą jeden pojazd na jeden lokal.

Dodanie słów „bądź na podstawie innego tytułu prawnego” da możliwość zakupu Karty Stare Miasto osobom dysponują samochodem np. w ramach umowy użyczenia, dzierżawy, przewłaszczenia.

Więcej informacji na temat

  • Strefy Płatnego Parkowania
  • Strefy Zamieszkania Stare Miasto
  • Płatnych parkingów niestrzeżonych

na stronie: spp.szczecin.pl

Zmiany w parkowaniu
Fot. Nieruchomości i Opłaty Lokalne
Zmiany w parkowaniu
Fot. Nieruchomości i Opłaty Lokalne

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl