Beata Karlińska z tytułem Mecenasa Osób Niepełnosprawnych

12:58
Beata Karlińska Mecenas Osób Niepełnosprawnych
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Prezeska Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie została dziś uhonorowana tytułem Mecenasa Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, Beata Karlińska od 25 lat prowadzi aktywną działalność społeczną, której celem jest zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju osobom niepełnosprawnym i respektowanie należnych im praw.

Laureatka swoją postawą przyczynia się do przełamywania stereotypów, angażuje się w budowanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Jest zwolenniczką i propagatorką włączania osób niepełnosprawnych we wszystkie aspekty życia i robi wszystko, aby ten zamysł stawał się rzeczywistością.

W 1993 roku założyła Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, która prowadzi kompleksową rehabilitację medyczną i społeczną, a także organizuje różne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Członkowie fundacji są na bieżąco informowani o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie leczenia i rehabilitacji chorób nerwowo-mięśniowych. Beata Karlińska zainicjowała najważniejsze programy realizowane przez Fundację, takie jak np. „Infostrada bez granic” (jego celem było opracowanie koncepcyjne, budowa i prowadzenie interaktywnego portalu internetowego dla osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi w Polsce) i  „Winda do Pracy”.

Własne doświadczenia Pani Beaty, jako mamy niepełnosprawnego Piotra, stały się dla niej inspiracją do podjęcia działań na rzecz rozwoju usług asystenckich w Polsce. Jej zdaniem osoba niepełnosprawna może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym tylko wtedy, gdy nie jest zależna od innych. Właśnie dlatego od wielu lat promuje i wdraża w życie ideę asystenta osobistego. Jest też prekursorką rozwiązań wzorowanych na doświadczeniach skandynawskich. Pragnie, by usługi asystenckie stały się normą, dla osób  z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl