Aż 218 zgłoszonych projektów w ramach SBO 2023!

Można już zapoznać się z projektami mieszkańców zgłoszonymi  do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku jest ich aż 218!

Większość z nich jest po weryfikacji formalnej, niektóre wymagają uzupełnień i modyfikacji ze strony autorów, inne z kolei weszły w fazę weryfikacji merytorycznej. Kilka trafiło już pod obrady społecznego Zespołu Opiniującego SBO, a za jego pośrednictwem  na listę do głosowania.

Proces weryfikacji jest złożony i wieloetapowy, angażujący wiele jednostek miejskich –wyjaśnia Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. –  Każdy projekt jest inny i oceniany  indywidualnie. Ważne jest  sprawdzenie możliwości realizacji zgłoszonych pomysłów oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i kompetencjami miasta. W pierwszej kolejności oceniamy czy  wnioski zostały poprawnie złożone, czy mają wszystkie niezbędne informacje i załączniki  oraz czy projekty spełniają wymóg ogólnodostępności dla mieszkańców. Następne kwestie brane pod uwagę to m.in. możliwość realizacji projektu we wskazanej przez autora lokalizacji czy prawidłowość wskazanych kosztów. Wszelkie konieczne zmiany projektów są konsultowane z wnioskodawcami, dlatego  weryfikacja  to czas intensywnej współpracy pomiędzy  autorami, urzędem i zespołami społecznymi. 

W  tym roku mieszkańcy zgłosili 41 projektów ogólnomiejskich  i 177 lokalnych.  Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną zostaną poddane weryfikacji merytoryczna. Te, które przejdą pozytywnie całą procedurę  i zostaną zatwierdzane przez zespoły społeczne trafią na listę do głosowania. To z nich mieszkańcy wybiorą te najlepsze, które zostaną zrealizowane.

Wśród tegorocznych propozycji znalazły się takie projekty jak:

  • Jeleni Staw – miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców. W ramach projektu zostanie przeprowadzona inwestycja polegająca na budowie polany do grillowania dla mieszkańców na terenie wokół Jeleniego Stawu. Autorzy sugerują następujące rozwiązania: montaż leżaków stacjonarnych, wzorowanych na tych znajdujących się na kąpielisku Dąbie, grille betonowe służące, jako miejskie palenisko o dużej wadze uniemożliwiającej ich kradzież (minimum 4 sztuki). Dodatkowo ławki, ławostoły zadaszone oraz drewniane wiaty, kosze na śmieci i tablica informacyjna z regulaminem.
    Obok polany grillowej wielofunkcyjne urządzenie zabawowe dla dzieci z huśtawkami.
  • Piastów Chill Garden. Lokalizacja: Piastów 40B, Działka numer 2/7, obręb 1049 (przy budynku numer 1 na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego). Projekt zakłada wykorzystanie tego terenu do utworzenia przestrzeni dla relaksu i spotkań towarzyskich społeczności miejskiej. Dzięki powstałej tam zieleni i infrastrukturze to miejsce nabierze nowego charakteru. Pozwoli oczyścić powietrze z dymu i kurzu, osłoni otoczenie od hałasu i wysokich letnich temperatur. Zrównoważy licznie powstałą w ostatnich latach w tej okolicy betonową architekturę.
  • Powrót Sediny – historyczne miejsce spotkań. Celem projektu jest odbudowa pomnika Sediny wraz z rewitalizacją okalającego terenu. Dzięki realizacji projektu odżyją zabytkowe elementy miasta wraz ze strefą do codziennego wypoczynku i relaksu m.in. dla mieszkańców, turystów czy studentów. Bliskość Dworca Głównego PKP i PKS to swego rodzaju „witacz” dla odwiedzających miasto. Prowadzone inwestycje miejskie nieopodal (remont ulic, linii tramwajowych, nabrzeża) spowodują, że Plac Tobrucki wraz z Sediną będzie kolejnym miejscem spotkań, integracji społecznej i kolejnych animacji. Kolejną wizytówką miasta.
  • Zabytkowym autobusem na Łasztownię. Linia autobusowa obsługiwana zabytkami na trasie: WAŁY CHROBREGO – Małopolska – Mazowieckiego – pl. Żołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Dworcowa – Nowa – Owocowa – 3-go Maja – pl. Zawiszy – Korzeniowskiego – pl. Batorego – 3-go Maja – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – św. Floriana – bulwar Gdański – bulwar Śląski – Bytomska – Władysława IV – ŁASZTOWNIA – Władysława IV – św. Floriana – Energetyków – Wyszyńskiego – Sołtysia – Farna – Trasa Zamkowa – Nabrzeże Wieleckie – Jana z Kolna – Admiralska – Wawelska – WAŁY CHROBREGO. W ramach projektu remont zabytkowego autobusu Volvo B10MA wyprodukowanego w 1998 roku. Z linii autobusowej na Łasztownię mogliby korzystać nie tylko mieszkańcy Szczecina, ale także turyści. Utworzenie linii pojazdami zabytkowymi stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną na obszarze Starego Miasta i Łasztowni.
  • Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord. Realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni po Zakładach Chemitex-Wiskord. Będzie to kolejne miejsce dla lokalnej społeczności do odpoczynku jak również uprawiania sportu – sporty wodne, ale również przystanki rowerowe, przystanki na trasach biegowych. W planach: mała architektura (ławki, altanka, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe); wykonanie infrastruktury wodnej – m.in. miejsce do slipowania sprzętu wodnego, suszarki do kajaków; wykonanie oświetlenia terenu.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 520 000 zł.

Więcej na temat SBO na stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl