Asystent pracodawcy pomoże niepełnosprawnym

Województwo Zachodniopomorskie testuje innowacyjną inicjatywę mającą na celu zwiększenie liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Chodzi o tzw. asystenta pracodawcy, którego zadaniem będzie pomoc przedsiębiorcom w sprawnym przeprowadzeniu procesu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Asystent pokaże korzyści z zatrudnienia osób z orzeczeniami, pomoże przebrnąć przez procedury administracyjne a także wyszkoli kierownictwo, działy HR i kadr. Będzie także wsparciem doradczym podczas trwania współpracy.

Z raportu Fundacji Pasja z 2016 roku wynika, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych to dla wielu pracodawców wciąż ogromne wyzwanie. Pracodawcy skarżą się na brak stabilności przepisów oraz skomplikowane wymogi urzędowe. Wśród barier wymienia się także czynniki ekonomiczne i brak odpowiedniego dofinansowania tworzenia miejsc pracy.

Model takiej współpracy został opracowany na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach przyjętego przez Samorząd Województwa w kwietniu 2017 r. Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu pn. „Region wyrównanych szans”.

Obecnie opracowane rozwiązanie testuje 5 asystentów. Pracują oni w Szczecinie oraz na terenie trzech powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego oraz gryfińskiego.

Pomysł dotyczący powołania asystenta pracodawcy zrodził się podczas opracowywania programu „Region Wyrównanych Szans”. Zakłada on wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Chcemy go przetestować, sprawdzić, czy mógłby stać się rozwiązaniem systemowym – wyjaśnia Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim. Dodaje, że asystent ma stanowić formę wsparcia  nie tyle dla osoby z niepełnosprawnością, co dla samego pracodawcy. – Zależy nam, żeby pracodawcy czuli się pewnie na gruncie prawnym związanym z zatrudnianiem osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności, a świadomość, że mogą liczyć na pomoc asystenta zachęci ich do nowego, szerszego spojrzenia na rynek pracy.

Pierwsze wnioski dotyczące przebiegu i efektów tego innowacyjnego rozwiązania, zostaną przedstawione podczas Forum Inkluzywnego HR, które odbędzie się 4 grudnia 2018 r. w Szczecinie. Praca asystenta pracodawcy oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnością będą głównym tematem konferencji podczas której mowa będzie m.in. o praktycznych aspektach związanych z rekrutacją i organizacją pracy osób z niepełnosprawnością i modelach przygotowania stanowiska pracy.

Inicjatywa finansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Region wyrównanych szans” a testowanie modelowego rozwiązania koordynuje 4C Centrum Ekonomii Społecznej.