Anne Ntinyari Mwiti – artystka z Kenii obroniła doktorat na Akademii Sztuki w Szczecinie!

W grudniu na Akademii Sztuki w Szczecinie miało miejsce niezwykłe wydarzenie w ramach projektu TPAAE (Sztuka i Edukacja Artystyczna w Perspektywie Transkulturowej). Kenijska artystka, Anne Ntinyari Mwiti, zdobyła historyczny tytuł doktora w dziedzinie Sztuk Plastycznych i Konserwacji Dzieł Sztuki, stając się pierwszą osobą w historii Kenii, a być może całej Afryki Wschodniej, która osiągnęła ten zaszczyt.

To ważne wydarzenie wpisuje się w działania artystów i naukowców zaangażowanych w projekt TPAAE, mające na celu zniwelowanie różnic między utalentowanymi artystami spoza systemu akademickiego Kenii a tymi, którzy zdobywają tytuły opierając się jedynie na teoretycznych rozprawach.

Doktorat Anne Ntinyari Mwiti nosi tytuł „Gwata Ntai: Nie pozbyli się siniaków pozostawionych w przeszłości. Ndagwata: Wschodnioafrykańska sztuka malowania twarzy i ciała przez Masajów i społeczności pokrewne.”

Praca została obroniona pod nadzorem prof. dr hab. Łukasza Skąpskiego w przestrzeniach galerii ZONA w Pałacu pod Globusem w Szczecinie. Autorka sięga do tradycji malowania twarzy i ciała Masajów z Kenii, północnej Tanzanii oraz społeczności Doliny Omo w Etiopii, a także bada zagadki i przysłowia ludu Ameru ze wschodniej Kenii. Mwiti eksploruje koncepcję „trzeciej przestrzeni” w afrykańskiej sztuce współczesnej, umiejscawiając ją na pograniczu lokalnego i zglobalizowanego, zgodnie z teorią Homi Bhabhy.

W trakcie pracy nad doktoratem, artystka nie tylko badała malarstwo twarzy i ciała, lecz także eksploruje swoją własną hybrydową tożsamość transkulturową. Jej dzieła, choć formalnie nawiązujące do tradycji modernizmu, głęboko zakorzenione są w kulturze różnej niż ta, z której wywodzi się modernizm. Ten nowatorski projekt stanowi istotny krok w przekraczaniu granic i tworzeniu dialogu pomiędzy różnymi kulturami poprzez sztukę współczesną.

Szczegóły obrony TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl