Ambasador Szczecina 2023 – zgłoś swojego kandydata!

Szczecin

09:00
Ambasador Szczecina
źródło: materiały organizatora

Ambasador Szczecina to honorowy tytuł, który miasto przyznaje każdego roku osobie, której działalność i osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym roku honorowy tytuł zostanie przyznany po raz kolejny.

Ambasador Szczecina 2023 – do kiedy zgłoszenia?

Przyjmowanie kandydatur osób i grup, których osiągnięcia pozytywnie rzutują na Szczecin potrwa do 31 maja 2023 roku. Oprócz osób (lub grup) zgłoszone mogą zostań również instytucje czy obiekty ruchome, takie jak pojazdy, statki, żaglowce itd., których działalność i przeznaczenie promują stolicę zachodniopomorskiego.

Do zgłaszania kandydatur są uprawnione osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Gdzie dokonywać zgłoszeń?

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą wniosku dostępnego w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta oraz na stronie Urzędu Miasta.

Właściwie wypełniony wniosek należy przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

Wraz z przyjmowaniem kandydatur rozpoczął się także nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Wszyscy mieszkańcy miasta, którzy chcieliby mieć wpływ na wybór Ambasadora w tym roku mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Wystarczy zgłosić się do 20 kwietnia 2023 roku wysyłając zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym na adres: ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl