Aleja Wojska Polskiego: wyznaczona Strefa Ochrony Drzew

Śródmiejski odcinek Al. Wojska Polskiego całkowicie się odmieni. Nie ma już śladu po starej nawierzchni. Obecnie trwają prace ziemne, które wykonawca prowadzi zgodnie ze standardami zieleni.

Już od ponad miesiąca odbywa się przebudowa Al. Wojska Polskiego. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy Placem Zgody a ul. Jagiellońską. Rozebrana została stara nawierzchnia jezdni i rozpoczęły się roboty ziemne. Warto zauważyć, że  roboty ziemne prowadzone są zgodnie z zarządzeniem dot. standardów zieleni.

Roboty ziemne w sąsiedztwie drzew, wykonywane są głównie ręcznie, praktycznie bez naruszenia systemów korzeniowych i bez użycia sprzętu ciężkiego w obrysie koron drzew. W ramach zabezpieczenia przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, wykonane zostało odeskowanie pni. Dodatkowo zachowana została rezerwa przestrzeni pod wyznaczoną Strefę Ochrony Drzew – SOD. Przestrzeń ta jest ponadto wygrodzona od pozostałego terenu budowy.

Zadanie rozłożono na dwa etapy realizacyjne – więcej: TUTAJ

Termin wykonania nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. Koszt prac to 80 728 637,11 zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Rewitalizacja Al. Wojska Polskiego – o projekcie

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku. Z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszą im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.

Projekt, przetarg, realizacja – tak, w skrócie można opisać etapy zadania inwestycyjnego związanego z nadaniem nowej jakości alei Wojska Polskiego. O tym, jak będzie wyglądała po przebudowie najdłuższa ulica w naszym mieście, zdecydowali sami mieszkańcy, którzy podczas licznych spotkań i konsultacji wskazali preferowany przez nich kierunek zmian. Późniejszy konkurs architektoniczny nadał tym wyobrażeniom realny kształt. Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl