Akustyczny system alarmowy w Szczecinie zostanie zmodernizowany

Urząd Miasta Szczecin poinformował o uruchomieniu przetargu na modernizację akustycznego systemu alarmowego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Aktualnie w skład Systemu Alarmowego miasta Szczecin wchodzi 86 syren alarmowych, z czego 55 uruchamianych jest drogą radiową, a 31 ręcznie.

Planowana modernizacja zakłada stworzenie nowego Systemu Alarmowego (przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującej Centrali Alarmowej), zaprojektowanie i wymianę elektromechanicznych syren alarmowych na nowoczesne elektroniczne, a także zdemontowanie syren elektromechanicznych, których lokalizacja nie została uwzględniona w nowym Systemie Alarmowym.

W ramach inwestycji utworzony zostanie System Alarmowy składający się z 42 Punktów Alarmowych wyposażonych w najnowocześniejsze elektroniczne syreny alarmowe. Powstaną one w 25 już istniejących lokalizacjach oraz w 17 nowych, które do tej pory nie były objęte sygnałem alarmowym.

Nowy System Alarmowy sterowany będzie drogą radiową, a także przy wykorzystaniu protokołu IP z centrali zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Szczecin lub równorzędnej mobilnej zapasowej centrali alarmowej. Będzie też możliwość sterowania systemem z urządzenia mobilnego (np. tabletu lub laptopa).

Planowana inwestycja obejmie:

  • montaż trzydziestu sześciu elektronicznych syren alarmowych
  • włączenie wybranych elektronicznych syren alarmowych do systemu transmisji opartego na istniejącej infrastrukturze światłowodowej sieci internetowej eksploatowanej przez Miasto Szczecin
  • zintegrowanie nowo instalowanych elektronicznych syren alarmowych i istniejących dwóch punktów alarmowych opartych na elektronicznych syrenach alarmowych, do systemu radiowej transmisji cyfrowej w paśmie VHF i IP
  • utworzenie zapasowego stanowiska dyspozytorskiego sterowania elektronicznymi syrenami alarmowymi i wyposażenie go w mobilną równorzędną centralę alarmową
  • wyposażenie Systemu Alarmowego w mobilne urządzenie (tablet lub laptop itp.) umożliwiające zdalne internetowe połączenie z Centralą Alarmową i uruchomienie elektronicznych syren alarmowych z każdego miejsca na obszarze miasta Szczecin
  • Demontaż sześćdziesięciu syren alarmowych, Radiowych Urządzeń Włączających (RUW) i urządzeń włączających AM4

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty do 15 marca br. Wykonawca będzie miał siedem miesięcy na zrealizowanie zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl