„Aktywny Szczecin”, czyli bezpłatne zajęcia dla uczniów

Dzięki projektowi „Aktywny Szczecin” uczniowie mogą nieodpłatnie skorzystać z nowego kompleksu basenowego w Szkole Podstawowej nr 51.

Zajęcia odbywające się w ramach programu „Aktywny Szczecin” adresowane są do uczniów szczecińskich szkół podstawowych przebywających w trakcie tegorocznych ferii zimowych w mieście. Przedsięwzięcie zakłada darmowy udział uczniów w zorganizowanych zajęciach odbywających się na szczecińskich na basenach szkolnych.

Nabór na spotkania odbywające się w Szkole Podstawowej nr 51 prowadzony jest do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej. Istnieje także możliwość złożenia zgłoszenia bezpośrednio w placówce. Wszelkie dodatkowe informacje dot. realizacji programu „Aktywny Szczeci” można uzyskać pod nr telefonu 667 907 245.

W ramach realizacji zadania, utworzone zostały grupy międzyszkolne o zbliżonym przekroju wiekowym i umiejętnościach pływackich. W trakcie zajęć, uczniowie doskonalą posiadane umiejętności oraz wykorzystują je w zorganizowanych grach i zabawach w wodzie. Dodatkowo, uczestnicy zajęć uczą się podstawowych zachowań w kontakcie z wodą czy też podczas wypoczynku nad wodą. Nie brakuje również tematów związanych z dbałością o zdrowie.

Koordynacją i realizacją zajęć odbywających się w ramach programu „Aktywny Szczecin” zajmuje się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl