Aktywiści protestują przeciw wycince drzew na północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich

Trwają intensywne przygotowania do przebudowy trzech tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Inwestycja zakłada m.in. usunięcie drzew porastających skarpę północną, czemu zdecydowanie sprzeciwiają się aktywiści ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina. Mieszkańcy mogą podpisać petycję skierowaną do marszałka województwa Olgierda Geblewicza.

Pnie drzew porastających północną skarpę Zamku Książąt Pomorskich zostały oznaczone czerwoną farbą. Podnóże skarpy zostało ogrodzone, pojawiła się też tablica z napisem „Teren budowy – wstęp wzbroniony”. Sprawa zainteresowała Społeczną Straż Ochrony Zieleni Szczecina, która zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia do dyrektor placówki, Barbary Igielskiej.

wycinka drzewa północna skarpa Zamek Książąt Pomorskich petycja
Fot. Materiały Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina

Z otrzymanej 19 sierpnia br. odpowiedzi wynika, że trwa tam inwentaryzacja dendrologiczno-przyrodnicza, będąca wstępem do realizacji przedsięwzięcia „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Jego koncepcję przedstawił w 2016 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, prezentując na specjalnie zwołanej konferencji prasowej projekt autorstwa biura Compono. Jak się okazuje, z realizacji inwestycji nie zrezygnowano, mimo że w 2017 r. w północnym skrzydle zamku doszło do katastrofy budowlanej.

Aktywistów szczególnie zbulwersował fakt, że drzewa badane są pod kątem zagrożeń dla otoczenia. Ich zdaniem jest dokładnie na odwrót – drzewa stabilizują skarpę i obniżają poziom wilgotności w glebie. Podkreślają, że ich usunięcie z północnej skarpy jest dla zamku poważnym zagrożeniem i może grozić nawet zjechaniem całego budynku. Wynika to wprost z dokumentacji geotechnicznej, sporządzonej w 2010 r. dla Zakładu Usług Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin”.

Planowana inwestycja jest przedstawiana jako przywrócenie renesansowej świetności zamku z czasów dynastii Gryfitów, ale to nie znajduje potwierdzenia w źródłach historycznych. „W renesansie na skarpie północnej ogrody nie istniały, a w wiekach późniejszych (także w okresie międzywojennym) był tam ogród zamkowy porośnięty drzewami” – czytamy na profilu Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina na Facebooku.

wycinka drzewa północna skarpa Zamek Książąt Pomorskich petycja
Fot. Materiały Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina

Aktywiści zwracają również uwagę, że usunięcie drzew z północnej skarpy stoi w sprzeczności z aspektami krajobrazowymi, przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-zdrowotnymi i ekosystemowymi.

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina przygotowała petycję do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z apelem o rezygnację z wycinki drzew rosnących na północnej skarpie zamku, a tym samym rezygnację z części inwestycji „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Można się z nią zapoznać TUTAJ.

Na 27 września br. (niedziela) aktywiści planują protest u podnóża skarpy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl