Akcja „Znicz” w Szczecinie. Jakie działania podejmie Straż Miejska?

W związku ze świętem Wszystkich Świętych szczecińska Straż Miejska zostanie włączona do działań prewencyjnych w ramach akcji „Znicz”.

W dniu święta oraz w czasie dni je poprzedzających zagrożenie stanowią m.in. wzmożony ruch pieszych w okolicach cmentarzy, wzmożona aktywność złodziei „kieszonkowców”, włamania do samochodów i inne przestępstwa. W związku z tym, jak informuje Urząd Miasta Szczecin, Straż Miejska zostanie włączona do policyjnej akcji „Znicz”, aby pomóc zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Między 27 października a 1 listopada br.  w działaniach weźmie udział 95 strażników i cały tabor samochodowy, jakim dysponuje Straż Miejska (z włączeniem patroli interwencyjnych działających w obrębie całego miasta).

Planowane działania:

  1. Wspólne działania z Policją z Ruchu Drogowego w nadzorze i kontroli ruchu drogowego z uwzględnieniem egzekwowania nieprawidłowości podczas parkowania (głównie w obrębach skrzyżowań, na przejściach dla pieszych, blokowania dróg dojazdowych, na trawnikach oraz wszelkich innych miejscach, w których zaparkowane pojazdy stanowić będą utrudnienia i zagrożenia dla innych uczestników ruchu).
  2. Kontrole z pracownikami ZUK-u pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia handlu w rejonie cmentarzy komunalnych.
  3. Wspólne działania ze Strażą Ochrony Kolei – dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych korzystających z transportu kolejowego, kontrola torowisk (przechodzenie w niedozwolonych miejscach)
  4. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej obejmujące pozostałe rejony miasta pod kątem wykroczeń porządkowych i administracyjnych.
  5. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej i Policji – działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem ewentualnych przestępstw (kieszonkowcy, kontrola przejść dla pieszych) i wykroczeń porządkowych i administracyjnych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl