Akademia Morska w Szczecinie w rankingu „Diamenty Forbesa” 2021

11:07
diamenty forbesa

Jak co roku magazyn Forbes stworzył ranking „Diamenty Forbesa”. Ten dotyczy przedsiębiorstw, których wartość jest największa.  Jak potwierdza Paweł Zielewski, redaktor naczelny „Forbes”, tegoroczny ranking ma szczególne znaczenie, w czasach niezwykle trudnych, ogarniętych kryzysem przez pandemię koronawirusa.

Akademia Morska w Szczecinie – kryteria brane pod uwagę w rankingu

W rankingu „Diamenty Forbesa 2021″ znalazły się firmy, które wygenerowały najlepsze wyniki finansowe. W celu obliczeń wykorzystano szwajcarską metodę wyceny wartości firmy. Kluczowym kryterium były m.in. wyniki finansowe za lata 2015 – 2019, ale także ogólna wartość majątku, a nawet historia płatnicza i wiarygodność płatnicza. Pod uwagę wzięto również brak negatywnych zdarzeń prawnych.

W „Diamentach Forbesa” znalazły się firmy z 16 województw, podzielono je na trzy kategorie – według poziomu przychodów: 5-50 mln złotych, 50-250 mln złotych, powyżej 250 mln złotych. Akademia Morska w Szczecinie znalazła się na 37 pozycji w drugiej grupie, jako jedyna szkoła wyższa w regionie.

Wojciech Ślączka, JM Rektor uczelni przyznaje: „To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ stanowi podsumowanie ciężkiej pracy całej społeczności akademickiej, na wszystkich polach naszych działań: dydaktycznym, badawczo-naukowym oraz organizacyjnym. Jestem dumny z tego wyróżnienia i dziękuję wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie”.

Uroczyste gale, podczas których nastąpi ogłoszenie wyników rankingu, zorganizowane zostaną w reżimie sanitarnym na terenie różnych województw i odbędą się w terminach od marca do czerwca 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl