A może lepiej park? Czy na Niebuszewie jest jeszcze miejsce na targowisko Manhattan?

W kwietniu rozgorzała dyskusja na temat przyszłości szczecińskiego targowiska Manhattan. Tym razem przy okazji konsultacji społecznych na temat kierunków rozwoju urbanistycznego Szczecina na kolejnych 30 lat. Na czym polega problem i czy status znanego i lubianego placu targowego na Niebuszewie jest niepewny?

Obszar szczecińskiego Manhattanu jest miejscem, które tylko tymczasowo może być wykorzystywane jako powierzchnia handlowa. Formalnie jest on rezerwą przeznaczoną na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Kwestia ta bywa drażliwa i choć aktualnie nikt kupców z Manhattanu nie zamierza usuwać, to taka sytuacja w przyszłości może mieć miejsce.

Targowisko Manhattan vs transport miejski

Najnowszy projekt kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina zakłada możliwość poszerzenia ulicy Staszica kosztem placu targowego. Może to nastąpić, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia wydajności komunikacyjnej w rejonie Niebuszewa. Czy tak się kiedykolwiek stanie, zależy od tego jak Szczecin będzie się rozwijał. Czy będzie przybywało, czy ubywało mieszkańców i jak będzie się zmieniał styl ich codziennych podróży.

Aktualnie zakończyły się konsultacje społeczne projektu i kupcy z Manhattanu zgłosili co do niego swoje uwagi. Czy zostaną uwzględnione, będzie wiadomo za kilka miesięcy. Dopiero jesienią wizją przyszłego Szczecina zajmie się Rada Miasta. Decyzja, co jest istotniejszą potrzebą społeczną, może być trudna. Nikt nie chce spędzać czasu w korkach, a z drugiej strony Manhattan to miejsce, które daje pracę i spaja okoliczną społeczność. Jest powierzchnią handlową, ale także miejscem spotkań.

Targowisko Manhattan vs zieleń miejska

Okazuje się też, że potrzeby mieszkańców Szczecina są większe. Niektórym na Niebuszewie brakuje zieleni:

Rewitalizacja, o której wspomina na swoim profilu Maciej Sikorski, została opracowana przez Joannę Gottuk i Małgorzatę Suder jako praca dyplomowa na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w roku 2016 / 2017. Wizja projektowa zakłada uczynienie z Niebuszewa funkcjonalnej oraz zielonej dzielnicy.

projekt-rewitalizacji-Niecki-Niebuszewskiej
Projekt: Rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń przy Rondzie Giedroycia, autorzy: Justyna Gottuk i Małgorzata Suder

Ciągi komunikacyjne otoczone bujną roślinnością w rejonie Ronda Giedroycia mają łączyć obszary niskiej zieleni oraz wydobyć na powierzchnię rzekę Osówkę. Aktualnie jest ona traktowana jako problematyczny ciek wodny. Schowana pod ziemią jest betonowym korytem odprowadzana do Odry. Tymczasem wydobyta na powierzchnię może wzbogacić miejski krajobraz. Plansze projektu można zobaczyć: TUTAJ

rewitalizacja-Niecki-Niebuszewskiej-projekt
Projekt: Rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń przy Rondzie Giedroycia, autorzy: Justyna Gottuk i Małgorzata Suder

Na bazie tego projektu Niebuszewo mogłoby się zmieniać dalej. Dla Manhattanu nie byłoby w nim miejsca, ale z sugestii aktywisty wynika, że kupcy mogliby znaleźć dla siebie przestrzeń handlową przy placu Kilińskiego.

Podsumowanie

Idea nowego parku jest co prawda tylko projektem, ale i wskazówką, że źródłem konsensusu może być zupełnie nowe spojrzenie na to, czego potrzebują mieszkańcy. Nic nie zachęca tak bardzo do przesiadania się z samochodu na rower, jak przyjemna ścieżka rowerowa. Bez niej nawet wizja mandatu niewielu zmusi. Park, targowisko i przejezdne miasto mogą ze sobą istnieć. Czy wpadną na to szczecińscy radni i planiści, dowiemy się niebawem.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl