A jednak! Szczeciński „Bon opiekuńczy” już od pierwszego dziecka w rodzinie

To już pewne! Szczeciński „Bon opiekuńczy” będzie przyznawany już od pierwszego dziecka w rodzinie. Wprowadzenie zmian zostało przegłosowane podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Szczecin.

Dotychczas świadczenie mogło zostać przyznane osobom, które posiadają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko jest w wieku od rozpoczęcia 13 do ukończenia 36 miesiąca życia lub nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym, a drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 24 roku życia i kontynuuje naukę.

Jednak podczas wczorajszej sesji Rady Miasta zapadła decyzja, że bon opiekuńczy będzie przyznawany również rodzinom, które mają na utrzymaniu tylko jedno dziecko.

Kryterium dochodowe do poprawki

Przegłosowane zmiany dotyczą również przyjętego kryterium dochodowego na członka rodziny, które na dzień złożenia wniosku nie będą mogły przekraczać:

  • kwoty 1922 zł (netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,
  • kwoty 2200 zł (netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci,
  • a w przypadku rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie będzie stosowane w ogóle kryterium dochodowego.

Nie masz karty SKR?

Z uwagi na rozszerzenie świadczenia, po wejściu nowych regulacji w życie, zniesiony zostanie obowiązek posiadania Szczecińskich Kart Rodzinnych przez członków rodzin wskazanych we wniosku o przyznanie „Bonu opiekuńczego”.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, nowe zasady wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania stosownych dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zobacz także: Nowe świadczenie pieniężne dla rodziców wieloraczków

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl