„A-” dla Szczecina

Fitch Ratings zachował na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Szczecin dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”.

Co to oznacza?

Utrzymanie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym mówi bardzo wiele o niepewności możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżet Szczecina. Zmiana ustawy może sprawić, że profil finansowy miasta ulegnie pogorszeniu. Będzie miało to negatywny wpływ na jego ratingi.

Co będzie dalej?

Autorzy raportu mówią o tym, że najważniejsze zadania miasta nie będą ulegały zmianom pod wpływem koniunktury gospodarczej. Odnosi się to przede wszystkim do wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną i administrację. Fitch podkreśla odpowiednie zarządzanie finansami Szczecina. Polega ono na ograniczaniu wzrostu wydatków operacyjnych.

Zadłużenie Szczecina

77% zadłużenia Szczecina opiera się na stałych stopach procentowych. Prowadzi to do ograniczenia ekspozycji miasta na ryzyko stopy procentowej. Większość miast ocenianych przez Fitch nie ma tak dobrej sytuacji finansowej.

Więcej informacji o raporcie znajdziesz TUTAJ

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl