8 nowych elektrobusów w Szczecinie

Wśród miejskich autobusów pojawiło się 8 nowych elektrobusów. Rozpoczynają się odbiory pojazdów, po ich zakończeniu pojazdy wyjadą  na szczecińskie ulice. To pierwsze tak duże wdrożenie pojazdów zeroemisyjnych w Szczecinie.

Do Szczecina trafiły fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym. Pojazdy mają długość 18 metrów; pojemność całkowitą na 120 osób; system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii; możliwość ładowania plug-in lub poprzez pantograf. Nowoczesne oświetlenie kabiny pasażerskiej wykonane jest w technologii LED. Oprócz tego w kabinie znajdują się ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów. W ramach zamówienia, dostawca będzie musiał przeszkolić kierowców oraz techników odpowiedzialnych za naprawy i obsługę autobusów. Autobusy dostarczyła firma SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o.

Koszt zakupu to 32.344.080,00 zł. Zakup objęty dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to 20.404 250,00 zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zakup autobusów realizowany jest w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który trwa do końca grudnia tego roku. Dzięki temu, że przetarg na zakup pojazdów przebiegł bez komplikacji, udało się sprawnie zawrzeć umowę z Solarisem i autobusy przyjechały już teraz, a nie w grudniu. Pomimo, że pozostajemy w okresie realizacji projektu POIiŚ (a zatem fazie inwestycyjnej, a nie eksploatacyjnej), CUPT wyraził zgodę, aby autobusy wyjechały na ulice, pomimo, że projekt nie został zakończony. Pozwala to na testy pojazdów do końca grudnia na liniach, które nie są jeszcze wyposażone w infrastrukturę ładowania i w takim zakresie autobusy te będą wykorzystywane od października po zakończeniu odbiorów i rejestracji. Od stycznia 2022 roku pojazdy trafią na linię 87 i będą wyłącznie ją obsługiwać.

Zapewnienie dostępności stacji ładowania umożliwiających ładowanie na mieście zaplanowano na grudzień i jest to zgodne z założeniami projektu. Stacje będą oddawane etapowo, a pierwszą z nich będzie stacja na Kołłątaja, jej oddanie powinno umożliwić wyjazd autobusów na docelową trasę.

Wkrótce kolejne elektryki

W ramach drugiej umowy, SOLARIS Bus & Coach Sp. z o.o. dostarczy do Szczecina kolejnych 6 autobusów o długości 12 metrów. Pojazdy pojawią się w Szczecinie w przyszłym roku. Kosz zakupu to 16 661 826,00 zł brutto. Ten zakup dofinansowany jest w ramach tzw. programu Gepard.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Nowe zakupy – będą czy nie?

Z uwagi na nową politykę rządową w zakresie dofinansowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych, realizacja kolejnych projektów zeroemisyjnych przez Szczecin stoi pod znakiem zapytania. Rząd poprzez zależny od siebie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmienił zasady dot. współfinansowania takich zakupów. W uproszczeniu według nowych kryteriów, Szczecin jako miasto: ze zbyt czystym powietrzem; z dużą liczbą ludności (większą niż 140 tys. mieszkańców); nie leżące w obszarze inwestycyjnym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021–2027; zbyt bogate i niezagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych – może się ubiegać o dofinansowanie tylko na poziomie 20%, a nie jak do tej pory 80% w przypadku elektrobusów czy 90% w przypadku pojazdów wodorowych.

Szczecin z niekorzystnymi efektami powyższych działań musi się już mierzyć. W styczniu br. Miasto złożyło wniosek do NFOŚiGW na zakup 8 autobusów przegubowych. Po złożeniu wniosku NFOŚiGW dokonał zmiany warunków programu, w wyniku czego Miasto mogło zmniejszyć zakres projektu albo zmniejszyć poziom dotacji do 20%. Żeby zachować względną opłacalność zakupu, Szczecin będzie mógł kupić tylko 2 nowe zeroemisyjne autobusy, a w kolejnym naborze Miasto będzie się mogło ubiegać o dofinansowanie na poziomie tylko 20%.

Opłacalność kolejnych zakupów pojazdów zeroemisyjnych będzie teraz przedmiotem analizy przez Miasto. W tym momencie trudno ocenić możliwość pozyskania w najbliższych latach, innych środków europejskich o korzystniejszym poziomie dofinansowania na zakup zeroemisyjnego taboru. To będzie uzależnione od kryteriów wsparcia zaoferowanych przez Urząd Marszałkowski zarządzający nowym programem regionalnym oraz od ewentualnych zmian polityki na szczeblu rządowym, ponieważ obecne rozwiązania NFOŚiGW w zakresie poziomu wsparcia są dyskryminujące dla Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl