6 marca odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie Placu Orła Białego

6 marca br. mieszkańcy Szczecina zainteresowani tematem zagospodarowania Placu Orła Białego będą mogli przedstawić swoje uwagi dotyczące zwycięskiej koncepcji i sugestie na temat ostatecznego kształtu tej przestrzeni.

Urząd Miasta Szczecin przypomina, że zgodnie z zapowiedzią, zwycięska koncepcja zagospodarowania Placu Orła Białego ma stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji na temat ostatecznej wizji tego miejsca i zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie poświęcone temu tematowi.

Sąd konkursowy zdecydował, że zwycięska koncepcja w sposób najlepszy, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu, rozwiązała przyjęte zadanie projektowe. Jej głównym atutem jest przemyślany podział przestrzeni na trzy obszary funkcjonalne: historyczny plac w formie rynku miejskiego, przestrzeń wystawowo–ekspozycyjną oraz przestrzeń parkową. Wszystkie trzy obszary mają być całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego, ale projekt zawiera rozwiązania komunikacyjne, uwzględniające konieczność dojazdu do budynków.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Szczeciński magistrat podkreśla, że zaletą zwycięskiego projektu zagospodarowania placu jest pozostawianie dużej swobody co do przeznaczenia pozostałej przestrzeni (w tym także dopuszczenia tam parkowania samochodów), a zaprezentowane na wizualizacjach rozwiązania dotyczące tej kwestii nie są obligatoryjne.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl