5 nowych murali zostanie zrealizowanych w ramach Street Art Szczecin 2021

Do 30 marca br., twórcy mogli zgłaszać swoje propozycje murali do projektu Street Art Szczecin 2021. Z 19 zgłoszonych wniosków jeszcze w tym roku zrealizowanych zostanie 5 murali, na które miasto przeznaczy łącznie 150 tys. zł.

Wyboru prac do realizacji dokonał zespół w składzie: Katarzyna Szeszycka – Akademia Sztuki w Szczecinie, Roman Ciepliński – Prezes Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie, Tomasz Sachanowicz – Wydział Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Pracom zespołu przewodniczył Jarosław Bondar – Architekta Miasta, Urząd Miasta Szczecin. W tym roku zrealizowane zostaną:

  • mural na ul. Powstańców Wielkopolskich 46, zgłoszony przez Piotr Pauka – autorstwa Przemysława Błejzyka (SAJNERA),
  • mural na ul. Kolumba 12, autorstwa Mariusza Warasa,
  • mural na ul. Dębogórskiej 10, zgłoszony przez Dom Kultury Skolwin – autorstwa Krzysztofa Bitki,
  • mural na ul. Kościelnej 35, autorstwa Dominika Rutkowskiego,
  • mural na filarze Trasy Zamkowej na Bulwarze Gdańskim, zgłoszony przez Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom – autorstwa Macieja Jurkiewicza.

Zespół dokonał wyboru w oparciu o następujące kryteria oceny: wartość artystyczna, wartość warsztatowa oraz jakość i czytelność przekazu. Wybrane projekty pozytywnie zaopiniowały wcześniej właściwe Rady Osiedli. Koszt wykonania każdego z murali nie przekroczy 30 tysięcy złotych.

Do tej pory w Szczecinie w ramach projektu zostało zrealizowanych 7 działań, których efektem są murale w przestrzeni miejskiej. Murale w całości zostały sfinansowane z budżetu Miasta Szczecin.

Więcej o projekcie na stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl