3 mln na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w Szczecinie

Miasto Szczecin przeznaczy ponad 3 miliony złotych na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz w działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na swoim terenie. Nowy program obejmuje szereg inicjatyw, w tym bezpłatne kastracje, sterylizacje, leczenie i czipowanie kotów żyjących na wolności, oraz działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Szczecinie to ważna inicjatywa, mająca na celu zapewnienie opieki zwierzętom w potrzebie oraz ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt. W ramach programu, miasto planuje zapewnić opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, oraz edukować mieszkańców na temat odpowiedzialności za zwierzęta i humanitarnego traktowania ich.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt odgrywa kluczową rolę w realizacji programu, zapewniając schronienie, opiekę medyczną i poszukiwanie nowych domów dla swoich podopiecznych. Wszystkie zwierzęta w schronisku zostaną poddane obowiązkowej kastracji, sterylizacji, oraz leczeniu i szczepieniom, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W celu zapobieżenia bezdomności zwierząt, miasto oferuje bezpłatne znakowanie psów i kotów, a także czipowanie zwierząt właścicielskich, co pozwoli na lepszą kontrolę nad populacją zwierząt w mieście. Ponadto, miasto współpracuje z organizacjami społecznymi i prywatnymi gabinetami weterynaryjnymi w celu realizacji zabiegów sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności. Aktualnie zawarto umowy dotacyjne na te zadania ze Stowarzyszeniem KociArka i Fundacją Cztery łapy pod lasem.

Dodatkowo Miasto zawarło umowy na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących również z dwoma prywatnymi gabinetami weterynaryjnymi.  W bieżącym roku planowanych jest również kilka akcji sterylizacji kotów wolno żyjących na wybranych terenach, np. ROD (tzw. sterylkobus) – zaznaczyła Paulina Łątka. 

W tegorocznym programie duży nacisk kładziony jest również na zaangażowanie społecznych opiekunów zwierząt w proces sterylizacji kotów, oraz na edukację społeczeństwa w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami.

Całkowity budżet na realizację programu wynosi 3 023 640,00 złotych, w tym środki przeznaczone na leczenie, sterylizacje, kastracje kotów żyjących na wolności, oraz na wsparcie społecznych opiekunów w postaci karmy i domków dla zwierząt. Ostateczne przyjęcie programu będzie poddane pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta.

Zobacz także:

Gdzie po pomoc dla cierpiącego zwierzaka w godzinach nocnych?

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl