3 miliony złotych na zielone podwórka i przedogródki w Szczecinie

09:12

W 2017 roku ZBiLK przeznaczy o milion złotych więcej niż w roku ubiegłym na realizację programów Zielone Podwórka i Zielone Przedogródki Szczecina. Nabór wniosków od zainteresowanych wspólnot mieszkaniowych już się rozpoczął i potrwa do 1 marca br.

W związku z dużym zainteresowaniem wspólnot mieszkaniowych kwoty gminnych dofinansowań w roku 2017 zostały zwiększone o kolejny milion. Gmina Miasto Szczecin przeznaczyła po 1,5 mln zł na realizację każdego z programów. Pieniądze te pozwolą na zmianę większej liczby podwórek i przedogródków.

Program Zielone Podwórka Szczecina skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie Szczecina i spełniających poniższe warunki:

1) znajdują się w nich lokale stanowiące własność gminy lub spółki komunalnej,

2) mają zawarte porozumienie/umowę z gminą lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność gminy, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.

W przypadku programu Zielone Przedogródki Szczecina nie obowiązuje kryterium mówiące o lokalach komunalnych znajdujących się we wspólnocie.

Wspólnoty, które chcą uzyskać dofinansowanie powinny w terminie do 1 marca (włącznie) br. złożyć w ZBiLK kompletny wniosek wraz z projektem i kosztorysem. Listę wspólnot zakwalifikowanych do obu programów poznamy po posiedzeniu komisji konkursowej, prawdopodobnie w kwietniu br. Zostanie ona podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZBiLK.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin