188 projektów SBO 2022 czeka na weryfikację

Trwa formalna i merytoryczna weryfikacja projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Już teraz mogą się z nimi zapoznać mieszkańcy miasta. Wynik weryfikacji merytorycznej zakończy opiniowanie w Urzędzie Miasta. Kolejny etap to ocena społecznego zespołu opiniującego, który zatwierdzi poszczególne projekty na listę do głosowania.

Łącznie jest 188 projektów.

158 projektów wpłynęło drogą elektroniczną, a pozostałe 30 – w formie papierowej.

Wśród nich 34 to projekty ogólnomiejskie, natomiast na 22 obszary lokalne przypada w sumie 154 projektów lokalnych.

Najbardziej aktywni i pomysłowi okazali się mieszkańcy obszaru Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze, którzy złożyli 14 propozycji oraz obszaru Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje, z 13 projektami.

Po 10 projektów pochodzi z obszarów: Osów, Głębokie – Pilchowo, KrzekowoBezrzecze, a także Pogodno, ŁęknoŚródmieście Północ, Śródmieście Zachód.

Natomiast zaledwie po 3 projekty dotyczą TurzynaDąbia, a 4 obszaru Słoneczne, Majowe.

Kategorie tematyczne

Wśród kategorii tematycznych przeważają pomysły związane z zielenią, np. parki kieszonkowe, skwery, nasadzenia drzew, a także infrastrukturą drogową: przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, chodniki.

Nowością są projekty związane z profilaktyką zdrowotną.

Większość to pomysły zupełnie nowe, ale są też takie, które pojawiały się w poprzednich edycjach.

Z wszystkimi pomysłami zgłoszonymi do SBO2022 można już teraz zapoznać się na stronie: www.sbo.szczecin.eu w zakładce ZGŁOSZONE PROJEKTY.

Nie oznacza to jednak, że na każdy z nich będzie można głosować.

Kolejne etapy weryfikacji

Każdy wniosek będzie przechodził przez kolejne etapy weryfikacji, w których sprawdzane będzie czy zostały zachowane wymogi formalne wniosku, czy projekt zawiera niezbędne załączniki np. listę poparcia minimum 10 osób, czy pomysł jest zadaniem własnym gminy i może być finansowany ze środków miejskich, czy jest możliwość realizacji projektu we wskazanej przez autora lokalizacji, itp.

– Proces weryfikacji już trwa – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM. – Na tym etapie ważna jest współpraca na linii urząd – liderzy, część wniosków wymaga, bowiem dokonania uzupełnień czy innych modyfikacji, aby finalnie pomysły mieszkańców były możliwe do realizacji i znalazły się na listach do głosowania. 

Opiniowanie w Urzędzie Miasta kończy wynik weryfikacji merytorycznej, kolejny etap to ocena społecznego zespołu opiniującego, który zatwierdza poszczególne projekty na listę do głosowania.

Jesienią mieszkańcy Szczecina zadecydują, które projekty mają zostać zrealizowane.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl