11 laboratoriów i wielkoskalowe modele statków w nowym centrum badawczym PM

W poniedziałek w Szczecinie otwarto Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających Politechniki Morskiej – jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków naukowo-badawczych w Europie. Jego unikatowym wyposażeniem są m.in. wielkoskalowe modele kontenerowca i masowca.

Kilkumetrowe modele statków służą m.in. analizie ryzyka eksploatacji statków autonomicznych oraz budowie matematycznych modeli i algorytmów do sterowania statkami bezzałogowymi. Kontenerowiec i masowiec – wykonane w skali 1:70 i 1:40 – są częścią najnowszego projektu naukowo-badawczego Politechniki Morskiej: Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. CEOP to 11 nowoczesnych laboratoriów, wybudowanych i wyposażonych za ponad 29 mln zł.

Właśnie tak wygląda gospodarka morska przyszłości: autonomiczne jednostki, podwodne roboty, algorytmy do sterowania statkami” – powiedział podczas poniedziałkowego otwarcia CEOP sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Arkadiusz Marchewka. „Wielka radość i satysfakcja, że Politechnika Morska w Szczecinie właśnie będzie tę przyszłość kreować i odpowiadać na najważniejsze wyzwania stojące przed gospodarką morską” – dodał wiceminister.

Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających
Źródło: Olgierd Geblewicz / Facebook

CEOP znajduję się przy ul. Dębogórskiej, nad Odrą. Dzięki stałemu dostępowi do akwenu naukowcy mogą prowadzić tu specjalistyczne badania dotyczące m.in. żeglugi autonomicznej. W obiekcie znajduje się 11 laboratoriów: technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych, sterowania modelami redukcyjnymi, pozycjonowania ruchomych obiektów pływających, pozycjonowania konstrukcji i robotów podwodnych, przetwarzania danych pomiarowych, kartograficzne, informatyczne, stateczności i eksploatacji statku śródlądowego, modelowania skutków awarii obiektów pływających, modelowania dróg wodnych i infrastruktury, automatycznej identyfikacji ruchu obiektów.

To centrum naukowo-badawcze jest tak sformatowane, że jest dla nas i dla przedsiębiorców” – podkreśli podczas inauguracji rektor Politechniki Morskiej prof. Wojciech Ślączka. „Platformy pływające, czyli modele reedukacyjne mogą być świetnym narzędziem badawczym praktycznie dla każdego z przedsiębiorców, którzy się zajmują automatyką, nawigacją, modelowaniem czy sterowaniem” – wyjaśnił.

Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających
Źródło: Olgierd Geblewicz / Facebook

Wyliczając główne cele projektu, mówił o współpracy z biznesem, ale też multidyscyplinarnej współpracy z naukowcami innych uczelni, przede wszystkim szczecińskich. Podkreślił, że siłą CEOP jest nie tylko wyposażenie, m.in. najnowocześniejsza aparatura pomiarowa, ale potencjał naukowców politechniki, którzy będą tu testować innowacyjne rozwiązania technologiczne, ale też tworzyć własne narzędzia badawcze.

To centrum łączy naukę z gospodarką. Uważam, że właśnie w takie projekty powinniśmy inwestować, bo one są najważniejsze, z punktu widzenia naszej przyszłości, przyszłości miasta, regionu i gospodarki morskiej” – podkreślił wiceminister Marchewka. „To jest wyjątkowe miejsce na mapie europejskiej infrastruktury badawczej. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów tego typu w Europie” – zauważył marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Budowa CEOP została w 75 proc. sfinansowana z środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (18 mln zł). Łączna wartość projektu to 29.172.579,13 zł. Wsparcie z budżetu państwa – na zakup wyposażenia – wyniosło 1,3 mln zł. Projekt był realizowany od października 2018 r. do grudnia 2023 r. W tym roku CEOP zostało oddane do użytku, a 27 maja odbyło się oficjalne otwarcie.(PAP)

Zobacz także:

Centrum Szkoleniowe Offshore – nowoczesny ośrodek profesjonalnych szkoleń dla bezpieczeństwa w branży morskiej

Nowy symulator dla Politechniki Morskiej

/Źródło: naukawpolsce.pl /