10 maja startuje nabór wniosków na mieszkania socjalne

Już wkrótce wystartuje nabór wniosków na mieszkania socjalne, który organizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. O lokale przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących będzie się można starać od 10 maja. 

Już teraz można zacząć kompletować konieczne do złożenia wniosku dokumenty. Nabór ruszy 10 maja i potrwa do 21 maja. Wnioski będzie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Kto może się ubiegać o mieszkanie socjalne

O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 3002,1 zł.  Więcej o pozostałych progach dochodowych można przeczytać na stronie ZBiLK-u.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, miasto może zawrzeć umowę najmu, gdy przekroczenie kryterium dochodowego wynosi nie więcej niż 10%.

Jakie mieszkanie otrzyma potrzebujący

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie (toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,4 zł za m2 czyli np  w lokalu o pow. 40 m2 wyniesie on niecałe 56 zł miesięcznie plus media (prąd, gaz itp).

Szczecin nabór wniosków na mieszkania socjalne 2021
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Jak przebiega rozpatrywanie wniosków

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia, warunków w jakich się obecnie mieszka czy korzysta się z programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na podstawie punktacji  ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków na mieszkania socjalne są dostępne na stronie internetowej ZBiLK, w zakładce Wynajmij Mieszkanie.

Aby uzyskać informację w sprawie, można także dzwonić pod nr telefonów, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30:

  • tel. 91 48 86 301
  • tel. 91 48 86 333

W ostatnich siedmiu latach ZBiLK w ramach naborów wynajął ok. 400 mieszkań socjalnych.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl