W Stargardzie powstanie kilka „miasteczek ruchu drogowego”

W październiku tego roku rozpocznie się realizacja projektu, który zakłada stworzenie kilku placówek edukacyjnych, dedykowanych nauce przepisów drogowych oraz właściwego poruszania się zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Inicjatywa ta zostanie wdrożona w czterech szkołach podstawowych i będzie skupiała się na tzw. „miasteczkach ruchu drogowego”, które mają przyczynić się do efektywnej nauki zasad bezpiecznego korzystania z dróg.

Stacjonarne placówki edukacyjne zostaną wybudowane przy Szkole Podstawowej nr 3, 4 i 8, umożliwiając dzieciom i młodzieży realistyczne ćwiczenia z zakresu przepisów drogowych. Będą oni mieli okazję do nauki prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych oraz zasad poruszania się po mieście na rowerze. Ta atrakcyjna forma edukacji ma na celu lepsze przyswojenie istotnych przepisów drogowych i wykształcenie dobrych nawyków, które zwiększą poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Natomiast na terenie Osiedla Zachód, Szkoła Podstawowa nr 11 otrzyma mobilne „miasteczko ruchu drogowego” wraz z torami przeszkód dla rowerzystów. Uczniowie tej szkoły będą mieli możliwość praktycznych ćwiczeń na gumowych matach imitujących nawierzchnię asfaltową oraz korzystania z miniaturowych wersji znaków drogowych. Dodatkowo, w tym miejscu zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna.

Wszystkie planowane placówki edukacyjne mają być gotowe jeszcze w bieżącym roku, a cały projekt zostaje sfinansowany w kwocie przekraczającej 950 000 zł. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się firma „ELDEM” Łukasz Demczuk z miasta Stargard. Ponadto, na realizację tego projektu oraz na już zakończony etap budowy przejścia dla pieszych przy ulicy R. Traugutta pozyskano wsparcie finansowe w wysokości prawie 400 000 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl