Stargardzka strategia na pomaganie

08:56
strategia na pomaganie
Zdjęcie: pexels.com

W zeszłym roku radni Rady Miejskiej Stargardu przyjęli ambitny Miejski Program Profilaktyki na lata 2022-2025, skupiający się na rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią, przemocą domową oraz ochroną ofiar przemocy w rodzinie. Podczas grudniowej sesji, podjęto decyzje dotyczące harmonogramu działań na rok 2024, przyznając budżet w wysokości co najmniej 3 200 000 zł na wsparcie mieszkańców borykających się z różnymi trudnościami.

Wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Stargardzianie znajdują się pod opieką szeroko zakrojonego systemu pomocy, który sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby uzależnione i współuzależnione mogą skorzystać z porad psychologiczno-terapeutycznych oraz udziału w działaniach edukacyjnych, z których najważniejszą rolę odgrywa „Szkoła dla Rodziców”, wspierając mieszkańców w radzeniu sobie z problemami i zdobywaniu wartościowej wiedzy w trudnych sytuacjach.

Dla tych uzależnionych od alkoholu, przychodnia przy ul. Składowej 2A oferuje bezpłatne terapie, a także wsparcie dla współuzależnionych. Rejestracja telefoniczna pod numerem 603 816 818 umożliwia dostęp do tych usług w określonych godzinach. Przychodnia działa od poniedziałku do piątku. Rejestracja we wtorki (8:00-10:00 oraz 18:30-19:00), środy (10:00-11:00) albo w czwartki (14:00-16:00).

Dodatkowo, budżet miasta finansuje punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób zażywających substancje psychoaktywne, prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR przy ul. Wojska Polskiego 30/2. Dostęp do pomocy możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. 534 877 833.

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Osoby zmuszone do podjęcia trudnych decyzji mają dostęp do Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zapewniającego schronienie i terapię. Istnieją również punkty wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Centrum Integracji Społecznej dla bezrobotnych, oferujące aktywizację i wsparcie dla osób wychodzących z bezdomności. Przy. ul. Z. Krasińskiego 19 działa placówka aktywizująca bezrobotnych, a także wspierająca stargardzian wychodzących z bezdomności i zmagających się z nałogami.

Edukacja i profilaktyka

W ramach Miejskiego Programu znaczące środki przeznaczono na działania edukacyjne i profilaktyczne, mające na celu informowanie mieszkańców o dostępnych formach wsparcia i zapobieganie problemom, zanim się pojawią.

Cały system wsparcia opiera się na współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, Policją, sądem, prokuraturą oraz placówkami ochrony zdrowia. Obejmuje on kompleksowe podejście, integrując profilaktykę, interwencję oraz integrację, co stanowi klucz do skutecznej i długofalowej pomocy mieszkańcom Stargardu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl