Stargard ma plan na transport: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Stargard, będący częścią Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, przyjął podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Ten kluczowy dokument ma na celu zagwarantowanie mieszkańcom Stargardu oraz okolic dostępu do ekologicznego transportu wysokiej jakości.

Przyjęcie planu zrównoważonej mobilności otwiera nam drogę do pozyskania następnych dofinansowań ze środków unijnych. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować kolejne inwestycje dotyczące szeroko pojętego transportu. Dokument wskazuje również kierunki rozwoju w tym zakresie zarówno Stargardu, jak i wszystkich miejscowości Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W jego tworzeniu brali udział specjaliści, ale również mieszkańcy, którzy mogli wprost wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania – mówi zastępca prezydenta Piotr Mync.

Główne cele planu obejmują poprawę dostępności transportu publicznego, ograniczenie wpływu transportu na środowisko oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Plan przewiduje konkretne zmiany, takie jak wprowadzenie jednego biletu na podróże wszystkimi środkami transportu publicznego na obszarze SOM, rozwiniętą sieć ścieżek dla rowerzystów, ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta oraz ochrona środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami, transport zbiorowy ma stopniowo zastępować indywidualny, co wymaga wygodnych, bezpiecznych i ekonomicznych alternatyw dla samochodów. W Stargardzie realizowane są już takie inicjatywy jak Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, parking Park&Ride, rozbudowana obwodnica północna oraz rozwinięta sieć ścieżek dla rowerów.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obejmuje cele do roku 2030, a perspektywa jego działania sięga aż do 2040 roku. Dotyczy różnych środków transportu, w tym kolejowego, zbiorowego, rowerowego, pieszego, drogowego, wodnego, lotniczego oraz logistyki miejskiej. Mieszkańcy Stargardu brali aktywny udział w procesie tworzenia planu poprzez konsultacje społeczne przeprowadzone w ubiegłym roku. Plan ten ma zastosowanie dla wszystkich członków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, obejmując nie tylko Stargard, ale także inne miasta i gminy w regionie.

Pełny tekst Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) dostępny jest TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl