Remont i nowe funkcje użytkowe Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie?

Miasto Stargard złożyło wniosek o dofinansowanie remontu Bramy Pyrzyckiej.

Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Stargardu będzie bardziej dostępny dla mieszkańców i turystów. Obecnie jest w gestii Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Jak informuje stargardzki magistrat, wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dotyczy zarówno remontu Bramy Pyrzyckiej, jak i dostosowania obiektu do nowych funkcji użytkowych.

Władze miasta chciałyby, aby na dole obiektu było Centrum Informacji Turystycznej. Natomiast górne kondygnacje zostałyby przystosowane na sale edukacyjne, w których muzealnicy mogliby jeszcze ciekawiej prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Budżet zadania oszacowano na kwotę ponad 2 mln 814 tys. zł. Kwota dofinansowania, o które ubiega się miasto, to blisko 2,4 mln zł. Decyzje o tym, kto i w jakiej wysokości otrzyma dofinansowanie z RPO WZ, zapadną w listopadzie.

(r)

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu: