Pięć firm chce zbudować drugą jezdnię obwodnicy nadmiedwiańskiej

Oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi S10 zostały otwarte. Łącznie do zamawiającego wpłynęło 5 ofert, które opiewały na kwoty od 41,8 do 60,4 mln zł.

Wcześniej do 19 wykonawców, którzy spełniali warunki uczestnictwa w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy nadmiedwiańskiej w ciągu drogi krajowej nr 10, wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych.

Złożyło je 5 wykonawców. Wszyscy zaproponowali czas realizacji zadania skrócony o 3 miesiące (do 31 miesięcy) i gwarancję wydłużoną do 10 lat.

Najniższą cenę przedłożyła firma Energopol Szczecin SA. Po sprawdzeniu złożonych przez wykonawców ofert cenowych zostanie wybrana ta najkorzystniejsza. Podpisanie umowy planowane jest w III kwartale tego roku. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w IV kwartale 2020 roku.

Jak informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedsięwzięcie będzie realizowane w formule projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 31 miesięcy na realizację zadania, w tym 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

W ramach inwestycji powstanie druga (północna) jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa o długości 6,4 km, a istniejąca jezdnia zostanie wyremontowana. Ponieważ przy realizacji obwodnicy w latach 2005-2007 przewidziano rezerwę na drugą nitkę drogi, wymagana jest budowa tylko jednego wiaduktu w ciągu nowej jezdni. Wybudowana zostanie również łącznica relacji Szczecin – Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec) oraz droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km.

Po zakończeniu realizacji tego projektu cały odcinek „dziesiątki” od granicy Szczecina do początku obwodnicy Stargardu zostanie oznakowany jako droga ekspresowa.

(r)

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu:

stargardzka.pl