Obozy ze Stargardu znajdą się w Encyklopedii wydanej w Waszyngtonie

Muzeum Pamięci Ofiar Holocaustu w Waszyngtonie wyda siedmiotomową „Encyklopedię obozów i gett 1933-1945”. To już czwarta część księgi, a znajdą się w niej dwa teksty autorstwa Jolanty Aniszewskiej, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. Dzięki temu czytelnicy na całym świecie będą mogli poznać historię obozów jenieckich – Dulagu L Stargard i Stalagu II D Stargard.

Poświęcony obozom w czasie II WŚ

Czwarty tom prestiżowego wydawnictwa będzie w całości poświęcony tematyce obozów jenieckich, które funkcjonowały w czasie II Wojny Światowej. W publikacji będzie można znaleźć m.in. noty przygotowane przez ponad 30 autorów, w tym 4 z Polski. Jolanta Aniszewska przygotowała treści o dwóch obozach, które działały dawniej na terenie Stargardu. Do Dulagu L trafiali polscy jeńcy, którzy brali udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Przekształcił się w obóz stały – Stalag II D dla żołnierzy szeregowych oraz podoficerów. Do lata 1940 roku największą liczbę więźniów stanowili Polacy, a później jeńcy pochodzenia francuskiego i radzieckiego. Na terenie obozu przebywali również jeńcy belgijscy, holenderscy, serbscy, a także Kanadyjczycy i Włosi. Obóz działał do marca 1945 roku.

Niezwykle wartościowy projekt

Encyklopedia jest dużym projektem wydawniczym, realizowanym od 2009 roku. Właśnie wtedy wydano I tom księgi, a badania rozpoczęły się aż 9 lat wcześniej. Dotychczas drukiem ukazały się 4 z 7 zaplanowanych części. Publikacje zawierają nie tylko treści przygotowane przez historyków, ale także autentyczne relacje ocalałych z Holocaustu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl