Jest decyzja środowiskowa dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20

Trasa o długości 4,5 km ominie miasto od wschodu i włączy się do węzła Stargard Wschód na drodze S10. Decyzja środowiskowa zatwierdziła przebieg trasy zgodnie z rekomendowanym wariantem 5. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie elementów Koncepcji Programowej oraz badania podłoża. Ta inwestycja jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica wyprowadzi ostatnią drogę krajową ze Stargardu

Od kilkunastu lat, dzięki południowej obwodnicy, miasto omija już droga ekspresowa S10. Za kilka lat z centrum Stargardu zniknie droga krajowa nr 20. Obecnie trasa ta prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10 przez miejscowości Święte i Strachocin do miasta, gdzie znajduje się wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Obwodnica przekieruje ruch tranzytowy z miasta, co zmniejszy hałas i ograniczy negatywne skutki ruchu drogowego. Ponadto, skróci się dystans, który będą pokonywać kierowcy. Obecnie trasa przez miasto ma długość 7,4 km, a po zrealizowaniu wybranego wariantu obwodnicy będzie krótsza o 2,9 km. Dzięki uniknięciu przejazdu przez miasto, dystans ten skróci się więc nawet czterokrotnie.

Źródło: UM Stargard

Trasa obwodnicy

Obwodnica Stargardu będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Będzie rozpoczynać się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Planowane jest przebudowanie połączenia S10/DK20 po północnej stronie węzła. Trasa obwodnicy będzie prowadzić na północ przez dolinę rzeki Krąpiel. Następnie przekroczy drogę powiatową Strachocin-Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu. Dalej obwodnica przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard-Gdańsk i dołączy do obecnej trasy DK20 około 500 metrów za granicą miasta Stargard.

Źródło: UM Stargard

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl