Zielony teren na Niebuszewie zmienił się nie do poznania

16:02

Teren zlokalizowany między ulicami M. Reja, Heleny oraz Naruszewicza w Szczecinie zyskał zupełnie nowy wygląd.

W pierwszej kolejności przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejących zniszczonych i niebezpiecznych nawierzchni oraz elementów małej architektury.

Następnie ułożone zostały alejki z kruszywa mineralnego oraz płyt granitowych, powstały także nowe schody. Wyremontowano murki schronów znajdujących się na terenie skweru oraz wejścia do schronów, a także odświeżono boksy na kosze na śmieci.

Ustawiona jest już mała architektura, piętnaście nowych ławek i nowe kosze na śmieci. Mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń siłowni pod chmurką (biegacz-orbitek i twister-wahadło), najmłodsi natomiast z placu zabaw. Na całym terenie uporządkowana została zieleń, zasiano także trawniki.

Jesienią wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów. Przewidziane jest także wykonanie remontu ogrodzenia placu zabaw.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie