Wypięknieje Park im. Łyczywka w Szczecinie

09:00
Park im. Łyczywka

park_lyczywka_podstrona.jpg

Kolejny szczeciński park pięknieje. Tym razem jest to miejsce otoczone al. Wojska Polskiego oraz ulicami Ostrawicką, Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego oraz Marii Skłodowskiej-Curie.

W Parku im. Łyczywka trwa pierwszy etap zadania polegający na uporządkowaniu zieleni. Prowadzona jest wycinka drzew oraz krzewów kolidujących z inwestycją, rosnących w nadmiernym zagęszczeniu bądź wytypowanych do usunięcie za względu na zły stan zdrowotny. Przeprowadzane będą także cięcia pielęgnacyjne krzewów oraz wytypowanych drzew.

W najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie kolejny etap. Obejmie montaż małej architektury, w tym: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, pojemników na psie odchody, stołów do gry w szachy czy tablic informacyjnych. W parku powstanie ogrodzony plac zabaw wyłożony bezpieczną nawierzchnią. Zostaną wykonane także alejki przeznaczone do spacerowania i do uprawiania sportów. Zrobione będą także nowe schody. W parku założone zostaną trawniki. 

Całkowity koszt zagospodarowania tego miejsca, według kosztorysu, wyniesie około miliona złotych.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie