Wypięknieją okolice Stawu Rubinowego w Szczecinie

13:01

Rozpoczynają się prace zmierzające do zagospodarowania okolic Stawu Rubinowego na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Otaczający go teren zmieni się w ciągu najbliższych 90 dni.

Zagospodarowaniem terenu zajmie się wyłoniona w przetargu firma Rosiek i Sobczyński, która wyceniła je na 686 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności  zadaniem Wykonawców będzie rozebranie istniejących nawierzchni i obrzeży kolidujących z dalszymi pracami.

Teren zostanie oczyszczony z gruzu, a następnie zagospodarowany na nowo. Zrobione będą nowe podbudowy, przygotowane utwardzone alejki z elementów betonowych i bitumicznych. Przy nowych alejkach ustawione zostaną elementy małej architektury, takie jak ławki czy kosze na śmieci.

Przeprowadzone zostaną także prace zieleniarskie polegające na wykarczowaniu i wycince krzaków. Teraz na nowo obsiany zostanie trawą, a zadanie obejmuje także jej późniejsze pierwsze koszenie. Stare i zniszczone ogrodzenia zostanie rozebrane. Zastąpi je zupełnie nowe, systemowe.

Termin realizacji zadania to 90 dni.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie