Wiemy jak będzie wyglądał szczeciński aquapark „Fabryka Wody” [wizualizacje]

14:14

Pracownia DreamWorlds została laureatem konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego „Fabryka Wody – Nowa Gontynka”.

Szczeciński  aquapark będzie wyróżniał się wyglądem na tle podobnych obiektów. Odchodząc od najbardziej oczywistej i nieco wyeksploatowanej już stylizacji w postaci plastikowych palemek, statku piratów, rafy koralowej czy błękitnej laguny – szczecińskiej Fabryce Wody zostanie nadany wyjątkowy design.

Czerpiąc z inspiracji dwubiegunowego miasta, powstał obiekt reprezentujący zarówno człowieka, jak i naturę – prostokreślny, a zarazem krzywoliniowy. Dzięki swoim kształtom maksymalnie wykorzystuje ukształtowanie terenu oraz nasłonecznienie nawiązując do historycznej kaskady wodnej. Centralną część budynku – hol wejściowy – jest wyeksponowany za pomocą alei lipowej. Binarny hol, stanowi most łączący oba skrzydła budynku dostępne z każdej strony. W ten sposób w samym sercu kompleksu pojawia się strefa publiczna ogólnodostępna zarówno z zewnątrz, jak i z każdej strefy wewnętrznej. Powstały punkt widokowy z rozpościerającym się widokiem na srebrzącą się rzekę oraz kaskadę wodną zwieńczony został kawiarnią. Punkt spotkań, tętniący życiem, umożliwia swobodny przepływ ludzi w górę i w dół promenady, zapraszając każdego przechodnia do dalszej eksploracji i spędzenia swojego wolnego czasu.

Symbolem projektu jest rzeka – element miastotwórczy, ekonomiczny i ekologiczny nadający charakter metropolii, wyróżniający Szczecin spośród innych miast. Stanowi motyw przewodni każdej z 5 stref budynku takich jak:

 • przestrzeń publiczna  zewnętrzna, otwarta dla wszystkich, umożliwiająca niezakłócony przepływ ludzi i myśli. Będącej miejscem relaksu, spotkań, a jednocześnie miejscem nauki;
 • binarny hol wejściowy, zapewniający łatwy dostęp, będący zaproszeniem do dalszej eksploracji budynku, pierwszym kontaktem z wiedzą i atrakcjami, które kryją się we wnętrzu obiektu;
 • Edukatorium i centrum rozrywkowe, podporządkowane strumieniowi informacji, kierujące do sal edukacyjnych, których kształt został oparty o wzór chemiczny cząsteczki H2O;
 • Hala Basenowa – po raz pierwszy ujęta w formule przepływającej rzeki, prowadzi użytkowników przez wszystkie atrakcje;
 • Baseny zewnętrzne – wykorzystujące różnicę terenu w sposób naturalny tworząc kaskady i następujące po sobie baseny;
 • Strefa Saunarium – przedstawiona w formie intrygującego cieku wodnego opływającego wszystkie sauny i wypoczywalnie, nadając naturalny a zarazem nowoczesny charakter;

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Aquaparku był realizacyjny otwarty i dwuetapowy. Do I etapu wpłynęło 13 prac konkursowych, spośród  których do II etapu Sąd Konkursowy zakwalifikował 5 prac. Do II etapu wpłynęło 5 prac konkursowych.

Laureaci:

1 miejsce – DreamWorlds

2 miejsce – Consultor

Równorzędne wyróżnienia:

 • ETC Architekci,
 • Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj,
 • Metropolis

Nagrody:

I NAGRODA – 70 000,00 zł brutto

oraz

zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

II NAGRODA – 40 000,00 zł brutto

trzy wyróżnienia po 30 000,00 zł brutto

Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać w foyer starej filharmonii (I piętro gmachu Urzędu, nad Salą Sesyjną) od 28 listopada 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Fabryka Wody to wodny park edukacyjny, w centrum Szczecina, o regionalnym i transgranicznym zasięgu. Stawiając na doświadczenie obcowania z wodą, projekt zakłada połączenie w jednym miejscu: rekreacji, rozrywki  i edukacji.  To kolejne przedsięwzięcie osadzone w wizji rozwoju miasta – ekologicznej  metropolii  otoczonej wodą i zielenią, Szczecina Floating Garden 2050. Realizacja tej inwestycji jest jednym z elementów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina.

Inwestycja polegająca na budowie Parku Wodnego obejmuje:

 • budowę obiektu o minimalnej, łącznej powierzchni zabudowy 13 000 m2, tj. „głównego obiektu kubaturowego Parku Wodnego”,
 • realizację zagospodarowania terenu o minimalnej powierzchni 3,5 ha, związanego bezpośrednio z obiektem Parku Wodnego.

Inwestycja będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie zrealizowana zostanie:

 • część basenowa Parku Wodnego (zewnętrzna i wewnętrzna) – o powierzchni zabudowy min. 8 000 m2
 • część kulturalno-rozrywkowa – o powierzchni zabudowy min. 2 000 m2 Drugi etap inwestycji obejmie część kulturalno – rozrywkową o powierzchni zabudowy min. 3 000 m2. Stanowić ona będzie rozbudowę części kulturalno rozrywkowej realizowanej w pierwszym etapie.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac – związanych budową, wyposażeniem oraz przekazaniem do użytkowania obiektu Parku Wodnego nie może przekroczyć 100 000 000,00 PLN netto. Powyższa kwota dotyczące I etapu inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji dla I etapu inwestycji nie może przekroczyć 5 300 000,00 PLN netto.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin