W Szczecinie powstanie nowy park

11:55

Gocław zyska zupełnie nowe miejsca. Już niebawem uporządkowany zostanie teren przy ulicy Światowida – powstanie tam „Park Liga”. Pojawi się mnóstwo zieleni oraz inne atrakcje, również dla najmłodszych.

Zadanie realizowane jest w porozumieniu z radą osiedla, przy wykorzystaniu ich środków. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na porządkowanie terenu przy ulicy Światowida. Do tej pory teren był zaniedbany, porośnięty samosiewami oraz chaszczami. Teraz całkowicie się to zmieni.

Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie inwestycji w dwóch etapach, gdzie ostateczny termin zakończenia to 30 listopada 2017 roku.

Pierwszy etap nie może potrwać dłużej niż 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Obejmie porządkowanie zieleni, wraz z wycięciem samosiewów. Rozebrane zostaną także istniejące podbudowy. Skarpy będą ukształtowane na nowo, ułożone zostaną także alejki.

Przy alejkach znajdą się elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze na śmieci. Dla dzieci powstanie plac zabaw, a dla starszych mieszkańców siłownia pod chmurką. W celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystko zostanie doświetlone.

Drugi etap poświęcony zostanie pracom zieleniarskim. Teren będzie odchwaszczony, założony zostanie trawnik. Pojawią się także nowe drzewa, 12 sztuk z gatunku sosny pospolitej, śliwy wiśniowej, czeremchy pospolitej oraz białej robinii. Będzie też niemal 1500 krzewów, m.in. berberysy, róże pomarszczone, tawuły japońskie.

Firmy zainteresowane przebudową terenu mogą zgłaszać się do 8 marca.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie