W Szczecinie powstanie nowoczesne Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży [wizualizacje]

Obiekt dla młodych adeptów piłki nożnej ma powstać w otoczeniu Stadionu Miejskiego. Obecnie trwa przygotowywanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji.

Sercem CSDiM ma być nowoczesny budynek z pełnym zapleczem (szatnie, siłownia, pokoje trenerów, odnowa biologiczna, sala konferencyjna). Na potrzeby CSDiM będą też wykorzystywane pomieszczenia nowego Stadionu Miejskiego.

– Centrum szkolenia dzieci i młodzieży będzie idealnym dopełnieniem nowego stadionu, którego budowa coraz bliżej. To będzie wyjątkowy obiekt z niespotykaną infrastrukturą wokół – mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

W skład kompleksu wejdą trzy pełnowymiarowe boiska treningowe pozwalające na całoroczną eksploatację oraz jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią (zadaszone, o wymiarach nie większych niż 50x70m). Wszystkie boiska mają być wyposażone w sztuczne oświetlenie, piłkochwyty za bramkami, ławki rezerwowych oraz podesty do nagrywania treningów i meczów.

– Budowa tego centrum jest kolejnym krokiem do tego, by w przyszłości o sile Pogoni stanowili wychowankowie. Wierzę w to, że będzie to silny sportowy punkt na mapie Szczecina. Cieszymy się, że po stronie Miasta spotkaliśmy się z dużą przychylnością w kwestii tej inicjatywy – dodaje Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin S.A.

Koszt budowy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży szacowany jest na ok. 27 milionów złotych. Podobnie jak w przypadku budowy nowego stadionu miejskiego, również przy tej inwestycji Pogoń Szczecin będzie zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z projektem budowlanym.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje zarówno przebudowę Stadionu Miejskiego, jak i realizację CSDiM.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin