Szczecińskie kąpieliska do przebudowy

14:20
Dziewoklicz (wizulizacja)

dziewoklicz_2.jpg

Mamy pięknie położone kąpieliska. Chcemy sprawić, że będą przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi. Dlatego też zamierzamy zwiększyć na nich bezpieczeństwo, poprawić komfort przebywania, a jednocześnie sukcesywnie wzbogacać infrastrukturę dla najmłodszych – powiedział podczas konferencji, która odbyła się na Arkonce Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Przebudowa kąpielisk rozpocznie się od wykonania najważniejszych rzeczy. Później, sukcesywnie, dokładane będą kolejne.

I tak: w Dąbiu rozbudowane zostaną instalacja wodociągowa, energetyczna, pojawi się więcej oświetlenia. Wybudowane zostanie podłączenie do kanalizacji sanitarnej i w końcu będzie można zapomnieć o opróżnianiu istniejącego tam szamba. Powstaną nowe sanitariaty, przebudowane zostaną chodniki. Przy plaży będzie remont istniejącego placu, pojawi się na kąpielisku monitoring, stoły do szachów, piknikowe, nowe ławki, nowy plac zabaw dla dzieci.

Na Dziewokliczu podobnie będą nowe przyłącza i oświetlenie. Pojawi się pływający pomost dla służb ratowniczych. Powstaną pawilony z sanitariatami, również dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z maleńkimi dziećmi. Będzie nowe ogrodzenie kąpieliska, nowy pawilon z kasami, pomieszczeniem gospodarczym i zadaszeniem. Parking dla rowerów, place zabaw: dla dzieci najmniejszych oraz dla dzieci starszych.

Na koniec pozostanie Głębokie i tutaj jak na dwóch pozostałych kąpieliskach prace obejmą remonty i rozbudowy instalacji, oświetlenia czy monitoring. Przeprowadzone zostaną remonty istniejących kamiennych murków, przebudowane szlaki piesze. Pojawi się parking rowerowy z prawdziwego zdarzenia, nowa pochylnia na terenie przy wejściu na kąpielisko, pochylnie dla osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami. Będą nowe siedziska rekreacyjne z żaglami czy nowe ławki przy wejściu na kąpielisko. W istniejącym budynku zaadaptowane będą pomieszczenia, które przeznaczone zostaną na małą gastronomię. Kąpielisko to remontowane będzie jako ostatnie, po zakończeniu sezonu kąpielowego w 2018 roku.

Na przebudowę w pierwszym etapie przeznaczone będzie 10 milionów złotych – na wszystkie kąpieliska. W kolejnych latach dokładane będę kolejne elementy, które uatrakcyjnią obiekt – mówi Tomasz Wawrzyńczak, dyrektor ZUK. – Docelowo kąpieliska całkowicie zmienią swoje oblicze. Najwięcej pracy będzie wymagało to na Dziewokliczu, ale ono jednocześnie będzie miało największe możliwości. Będzie można wynająć domki, pojawi się pole namiotowe z prawdziwego zdarzenia, będą kajaki i przygotowane pod nie trasy.

dziewoklicz_1.jpg

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie