Pięknieje skwer przy ulicy Bema w Szczecinie

09:00
Skwer przy ulicy Bema w Szczecinie

2.jpg

W poprzednich dwóch etapach przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Ułożona została nawierzchnia z płytek betonowych wraz z podbudową i obrzeżami. Ustawione zostały także urządzenia siłowni pod chmurką oraz street workout. Zasadzone zostały trawniki.

Wykonawcą tego etapu jest firma Leszek Kułak Budownictwo Sportowe Inżyniera Krajobrazu.

Koszt zadania to 129 tysięcy złotych.

Potrwać ma maksymalnie 40 dni, czyli do końcowych dni września.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie