Park Majowe w 2017 roku

12:04
Osiedle Majowe

Szczecin_Osiedle_Majowe_(4).jpg

Zamiast zaniedbanej działki porośniętej chaszczami w przyszłym roku mieszkańcy Prawobrzeża będą mieli do dyspozycji przepiękny, zupełnie nowy park. 11 sierpnia br. firma P.P.H.U.U. Agrosad przejęła plac budowy. Na przeprowadzenie zadania ma czas do końca września 2017 roku.

W ramach inwestycji w pierwszej kolejności przeprowadzone będą roboty przygotowawcze. Teren zostanie całkowicie oczyszczony, wykarczowane będą krzaki. Rosnące drzewa poddane zostaną pielęgnacji. Istniejące betonowe nawierzchnie zostaną rozebrane, skarpy ukształtowane na nowo.

Na terenie ułożone będą utwardzone alejki parkowe, pojawią się utwardzone wejścia, będzie nowa nawierzchnia dróg dojazdowych. Mieszkańcom udostępnione będą prowadzące do parku schody, na jego terenie znajdzie się natomiast estetyczna pergola i altana. Najmłodsi będą mogli korzystać z placu zabaw, nieco starsi z siłowni pod chmurką. Przygotowana zostanie także ścieżka zdrowia. W parku znajdą się oczywiście elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Ciekawostką jest rzeka… żwirowa. Obsadzona zostanie roślinami.

Park będzie oświetlony. W tym celu należy zbudować nową linię zasilającą. Ustawione zostaną także skrzynki przyłączeniowe. Podświetlone będą również strefy wejściowe.

Inwestycja kosztuje ponad 2,4 miliona złotych.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie