Nowy basen w SP 10 będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że oddany do użytku kilka tygodni temu basen w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza od 10 lutego br. będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.

W nowym basenie, którego budowała kosztowała ponad 14 mln zł, są dwie niecki basenowe: pełnowymiarowy basen sportowy 25 m x 12,5 m z sześcioma torami oraz basen do nauki pływania 8 m x 5,5 m. Na piętrze znajduje się widownia na 97 miejsc.

SP 10 basen
Fot. Urząd Miasta Szczecin

W czasie ferii zimowych z pływalni będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Szczecina (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-21.00). Po feriach obiekt będzie ogólnodostępny tylko poza godzinami pracy szkoły. – Wszelkie zmiany czasu pracy pływalni będą dokonywane w trakcie, a zależeć będzie to od ogólnego zapotrzebowania. Czas ferii będzie czasem przyglądania się sprawom organizacyjnym do rozszerzenia godzin pracy pływalni – mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Cennik biletów

Bilet normalny 15 zł
Bilet ulgowy* 10 zł
Udostępnienie pływalni szkołom/placówkom w ramach „Programu powszechnej nauki pływania” 1 tor basen duży 35 zł

basen mały 50 zł

Wynajem torów / (grupy) 1 tor 120 zł
Wynajem / (grupy) mały basen 150 zł
Dzieci do lat 3

Weterani i Weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego

Wejście bezpłatne
Opłata za zniszczony lub zgubiony zegarek 50 zł
Opłata za zagubiony numerek w szatni 20 zł

Opłata jest pobierana za 1 godzinę zegarową pobytu na basenie. Czas pobytu jest liczony od momentu odbicia zegarka do momentu jego zwrotu w kasie.

*Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom od lat 3; dzieciom i młodzieży uczącej się do lat 19 (za okazaniem legitymacji szkolnej); osobom niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, dotyczy także opiekuna jeżeli jest wymieniony w orzeczeniu); pracownikom szkoły; zgodnie z zasadami funkcjonowania programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie; osobom powyżej 65 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl