Miasto wybrało już wykonawcę boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Obiektu Sportowego – „Bukowe” przy ulicy Pomarańczowej. Przetarg wygrała firma „KS” Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza z Gryfina.

Przedstawiciele firmy „KS” zadeklarowali, że za 1.332.578,31 zł wybudują boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarach 28m x 62m (wraz z wykonaniem drenażu, odwodnienia liniowego, podbudowy, instalacji kanalizacji deszczowej i instalacją osprzętu sportowego); wykonają oświetlenie boisk sportowych (istniejącego wielofunkcyjnego oraz nowobudowanego piłkarskiego), a także wybudują parking przy budynku szatniowo-sanitarnym oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie mieć 120 dni od momentu przekazania placu budowy. Zadanie jest realizowane ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin