Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ogłosił przetarg na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Obiektu Sportowego Bukowe przy ulicy Pomarańczowej 31 w Szczecinie.

Zwycięzca przetargu będzie musiał zrealizować m.in takie zadania:

– budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarach 28m x 62m wraz z wykonaniem drenażu, odwodnienia liniowego, podbudowy, instalacji kanalizacji deszczowej i instalacją osprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej, piłkochwyty)

– wykonanie oświetlenia boisk sportowych (istniejącego wielofunkcyjnego oraz nowobudowanego piłkarskiego)

– wykonanie parkingu przy budynku szatniowo-sanitarnym wraz z przebudową istniejącego ciągu pieszego oraz ogrodzenia wraz z bramą wjazdową

Termin składania ofert: 13 lipca 2017 r.

Szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin